Campus students talking

Inhoud en programma BSc Public Governance

Wereldwijd staan overheden voor grote transnationale maatschappelijke problemen rondom, bijvoorbeeld, migratie, georganiseerde misdaad, terrorisme, en belastingontwijking. Dat brengt grote uitdagingen met zich mee voor het bereiken van een effectieve gezamenlijke aanpak. Hoe werken overheden, ondernemingen en de non-profit sector samen op nationaal en internationaal niveau? Als Public Governance-professional bevind jij je op een transnationaal werkterrein in een netwerk van belanghebbenden die je nodig hebt om tot een passende en gedragen oplossing te komen.

In de nieuwe Engelstalige bachelor Public Governance bestudeer je de manieren waarop verschillende overheden zijn ingericht en hoe zij maatschappelijke uitdagingen aanpakken. Je verkent, vanuit internationaal vergelijkend perspectief, de praktijk van besturen en analyseert die vanuit de perspectieven van de bestuurskunde, de economie en het recht. Die combinatie geeft de opleiding een uniek Tilburgs profiel.

Vraagstukken

In de opleiding staan de volgende type vragen centraal: hoe pakken Europese landen bijvoorbeeld de belastingontwijking naar buitenlandse belastingparadijzen aan? En wat zijn de gevolgen van de Brexit voor de Europese samenleving? Hoe werken landen samen in de aanpak van georganiseerde misdaad in bijvoorbeeld drugssmokkel of mensenhandel?  


Prof. dr. Harald Benink:

"The situation in Italy is very fragile in terms of both economics and politics. Can Italy implement economic reforms in order to enhance the growth potential of its economy?"


Grensoverschrijdend en interdisciplinair

Nederland is voor criminele groeperingen die betrokken zijn bij illegale, grensoverschrijdende handel en smokkel van drugs, wapens en gestolen voertuigen een aantrekkelijk land. Zij maken gebruik van legale economische sectoren, zoals vastgoed, horeca, transport: vliegvelden en havens, om criminele handelingen te verrichten. Voor bepaalde handelingen is het zelfs wettelijk verplicht om bijv. een notaris, belastingadviseur of advocaat in te schakelen.

Hoe voorkom je nu als nationale overheid, maar ook als Europa, dat de onderwereld langzaam maar zeker de bovenwereld gaat infiltreren? Hoe werken overheden (nationaal en internationaal) en (semi) publieke instanties samen in de strijd tegen de georganiseerde misdaad? Dit zijn actuele vragen uit de hedendaagse governance-praktijk, zoals die binnen de opleiding Public Governance aan de orde komt.

Wat het programma zo uniek maakt, is dat je deze grensoverschrijdende problematiek gaat analyseren vanuit drie perspectieven:

  • Bestuurskundig: Je leert verschillende bestuursvormen van landen te onderscheiden en met elkaar vergelijken. Je maakt kennis met verschillende staatsvormen en staatstradities en verschillende modellen van democratie.
  • Juridisch: Er bestaan verschillende systemen van regulering en toezicht. Van daaruit vergelijk je manieren waarop maatschappelijke problemen vanuit verschillende landen worden aangepakt en analyseer je de samenwerking tussen die landen.
  • Economisch: Je maakt kennis met macroeconomische en microeconomische theorieën om te begrijpen welke rol de overheid heeft in de economie. Hoe werken bijvoorbeeld internationale economische instellingen zoals de Europese Centrale Bank, het Internationaal Monetair Fonds en de Wereldbank? En hoe werken belastingmaatregelen uit op de economie?

Public Governance in het kort

Titel Bachelor of Science (BSc)
Faculteit Tilburg Law School
Inschrijfcode Studielink (CROHO 56627
Startmoment Eind augustus
Vorm voltijd
Duur 36 maanden
Bindend studieadvies eerste jaar 42 ECTS binnen 12 maanden
Toelating VWO-diploma, hbo-propedeuse of colloquim doctum
Selectie of loting? Nee
Inschrijfdeadline i.v.m. matching Zie stap 4 in de inschrijfprocedure voor meer
informatie over matching
Programma en roosters Zie de Onderwijscatalogus
Accreditatie NVAO, EAPAA