Achtergrond bachelor en

Inschrijven voor Public Governance

Landelijk is de inschrijfdeadline voor alle bacheloropleidingen 1 mei 2018. Deze deadline is belangrijk vanwege deelname aan de matchingsactiviteit (zie stap 4 op deze pagina). Nadat je je hebt ingeschreven, ontvang je van ons automatisch een uitnodiging voor dit matchingstraject. Schrijf je daarom uiterlijk 1 mei in via Studielink, maar bij voorkeur eerder.

Hoe schrijf ik me in voor Public Governance?

 • Heb je een Nederlandse vooropleiding en wil je je inschrijven? Doorloop dan het onderstaande zes-stappenplan.
 • Heb je een buitenlands diploma? Schrijf je dan in via de aanmeldprocedure buitenlands diploma

Stap 1: Bekijk de toelatingseisen

Toelatingseisen

Je kunt je aanmelden voor de bacheloropleiding met een:

 • vwo-diploma, ongeacht het vakkenpakket of profiel
 • propedeusediploma van een hbo-instelling (behaald in 1986 of later)
 • hbo-diploma of mo-akte

Voldoe je niet aan bovenstaande eisen en ben je 21 jaar of ouder? Dan heb je nog de mogelijkheid om deel te nemen aan een toelatingsexamen (colloquium doctum).

Colloquium Doctum Tilburg Law School

Voor wie toegankelijk?

Voor de toelating tot de bachelorexamens van de faculteit dien je in het bezit te zijn van een vwo-diploma. Er gelden geen speciale eisen voor de samenstelling van het vwo-vakkenpakket of het profiel. Ook kun je toegelaten worden op basis van een propedeusediploma of een einddiploma van een school voor hoger beroepsonderwijs.

Voor informatie over buitenlandse diploma's als toelating tot de examens van de faculteit, kun je terecht bij de Admissions Officer van de Student Administration.

Toelatingsexamen bij onvoldoende vooropleiding

Heb je onvoldoende vooropleiding en ben je 21 jaar of ouder, dan kun je een toelatingsexamen afleggen, het colloquium doctum.

 • Vakken toelatingsexamen
 • Kosten toelatingsexamen
 • Inschrijving toelatingsexamen
 • Vrijstelling toelatingsexamen

Vakken toelatingsexamen

Het toelatingsexamen voor de bacheloropleiding Bestuurskunde bestaat uit de onderstaande vakken:

Let op : het toelatingsexamen (totaal 18 ects) moet in één jaar worden behaald. Is dit niet het geval, dan vervallen alle behaalde ECTS en mag men de drie opvolgende collegejaren niet opnieuw het toelatingsexamen afleggen (zie artikel 29 van de Onderwijs-en examenregeling bacheloropleidingen).

Kosten toelatingsexamen

Voor de kosten verwijzen wij je naar Kosten en betaalwijze aanschuifonderwijs.

Inschrijving toelatingsexamen

Als je mee wilt doen aan het toelatingsexamen, moet je eerst een toestemmingsbrief vragen aan de School. Stuur je verzoek per brief, samen met een kopie van je paspoort of identiteitskaart, vóór 1 juli naar: Examencommissie Tilburg Law School, Postbus 90153, 5000 LE Tilburg. Vergeet niet om in de brief je adres, telefoonnummer en mailadres te vermelden.

Wanneer je de toestemmingsbrief hebt ontvangen, dan kun je inschrijven voor het colloquium doctum via het formulier op Aanschuifonderwijs. Let op: als contractstudent ontvang je geen studiefinanciering! Voor het inschrijven van de betreffende vakken kan je contact opnemen met de Student Desk, tel. 013-4664095 (elke dag van 10.00-16.00 uur).

Vrijstelling toelatingsexamen Bestuurskunde

 • Voor het toelatingsexamen Bestuurskunde wordt vrijstelling verleend wanneer de volgende cursussen aan de Open Universiteit zijn behaald: Politicologie, Inleiding bestuursrecht, Inleiding staatsrecht, Overheid en Bedrijf en Rechtsbescherming tegen de overheid.

Een vrijstellingsverzoek voor het toelatingsexamen moet worden ingediend bij de Executive Board van Tilburg University, t.a.v. de secretaris van de Examencommissie van Tilburg Law School, Postbus 90153, 5000 LE Tilburg. Bij het verzoek moeten worden bijgevoegd:

 • uittreksel uit het bevolkings- of gemeenteregister;
 • gewaarmerkte afschriften of fotokopieën van diploma's en bijbehorende cijferlijsten;
 • andere stukken die je verzoek om vrijstelling kunnen toelichten.

Stap 2: Schrijf je in via Studielink

Voor de internationale bachelor Public Governance kun je je momenteel in Studielink inschrijvingen door te kiezen voor B Bestuurskunde. Bij de opleidingsspecifieke vragen in het tweede formulier op dezelfde pagina kun je kiezen tussen de Nederlandse of Internationale variant (track Public Governance). 

Op de website van Studielink vind je een stappenplan met uitleg over het inschrijfproces. Schrijf je in bij Studielink. Vraag hier ook direct je studiefinanciering aan.

Heb je vragen over de inschrijfprocedure bij Studielink? Kijk dan in de VRAAGbaak van Studielink.

Stap 3: Doorloop de inschrijfprocedure bij de universiteit (verplicht)

Er volgt nu nog een aantal administratieve stappen voordat je inschrijving is afgerond. De Student Administration communiceert hierover via het mailadres dat je aan Studielink hebt doorgegeven.

Heb je vragen over de inschrijfprocedure bij Tilburg University? Leg ze dan voor aan onze Student Desk.

Stap 4: Doe mee aan de matchingsactiviteit

Tilburg University vindt het belangrijk dat je als toekomstige student goed nagaat of de opleiding van jouw keuze past bij wat je wilt en kunt. Iedereen die zich aanmeldt voor een opleiding via Studielink, bieden wij daarom een matchingsactiviteit aan.

Schrijf je in voor 1 mei (maar bij voorkeur eerder)

Landelijk hebben bacheloropleidingen een inschrijfdeadline van 1 mei. Bij inschrijving na 1 mei heb je niet meer automatisch recht op plaatsing en bestaat de kans dat je niet meer kunt deelnemen aan het volledige matchingstraject van Public Governance.

De studiekeuzecheck van Public Governance

De studiekeuzecheck voor Public Governance bestaat uit twee onderdelen:

 1. Online studiekeuzecheck: nadat je je hebt ingeschreven via Studielink, krijg je via e-mail een inlogcode toegestuurd voor een online vragenlijst. Na het invullen van de vragenlijst ontvang je een rapportage: op welke punten ‘match’ jij met de opleiding Public Governance en aan welke kwaliteiten moet je eventueel nog werken?
  Wil je de resultaten van de vragenlijst graag met iemand van Tilburg University bespreken? Dan kun je je aanmelden voor een persoonlijk gesprek tijdens de Matchingsdag. 
 2. Matchingsdag op de campus: nadat je de online vragenlijst hebt ingevuld, ontvang je een uitnodiging voor de Matchingsdag. Deze dag bestaat uit inhoudelijke activiteiten die je een goed beeld geven van de opleiding, zodat je echt weet wat je kunt verwachten als je aan de opleiding begint. Ook is er deze dag de mogelijkheid om de resultaten van de online vragenlijst te bepreken met iemand van Tilburg University. De matchingsdagen vinden plaats op 6 april en 1 juni.

Het verschil tussen matching en selectie

Public Governance is een opleiding waarvoor geen selectie of loting geldt. Matching is dan ook niet hetzelfde als selectie. Matching is bedoeld om jou te helpen om zelf te beoordelen of een bepaalde studie bij je past. Na afloop van matching is de keuze aan jou: blijf je bij je studiekeuze, of kies je voor een andere opleiding? Bij selectie is de keuze niet aan jou, maar bepaalt een universiteit of je tot de opleiding van je keuze wordt toegelaten.

Nog vragen?

 • Heb je vragen over matching? Zoek het antwoord onder ‘Vraag en Antwoord’ of stuur ons een e-mail.
 • Heb je nog vragen over de opleiding of twijfel je nog erg over je studiekeuze? Wij helpen je graag verder; kijk bij contact naar de mogelijkheden.

Stap 5: Regel de betaling van je collegegeld

Medio juni ontvang je van onze Student Administration per e-mail uitleg over de verschillende wijzen waarop je je collegegeld kunt betalen. Dit bericht zal gestuurd worden naar het mailadres dat je via Studielink hebt doorgegeven.

Pas als je aan je betalingsverplichtingen hebt voldaan, ben je officieel ingeschreven aan Tilburg University.

Heb je vragen over de betaling van het collegegeld? Stel ze dan aan onze Student Desk.

Stap 6: Doe mee aan de introductieactiviteiten

Algemene introductie

Als aankomend student in Tilburg kun je deelnemen aan de TOP Week: dé introductieweek voor alle nieuwe nationale en internationale studenten die gaan studeren aan één van de hoger onderwijsinstellingen in Tilburg. Leer Tilburg kennen met je studiegenoten!

TOP Week vindt elk jaar plaats in de week voordat het nieuwe collegejaar van start gaat. Tijdens TOP Week word je als nieuwe student ingedeeld in een groep van ongeveer 15 studenten van (indien mogelijk) jouw eigen studie. Onder begeleiding van twee ouderejaars studenten (mentoren) maak je kennis met alle aspecten van het Tilburgse studentenleven.

Het doel van de TOP Week is een kennismaking met de stad, studie, verenigingen en medestudenten, zowel van je eigen opleiding als van andere opleidingen. Je krijgt veel handige informatie, steekt een hoop op van de ervaringen van ouderejaars en het is nog leuk ook! Hier doe je vriendschappen op voor de rest van je leven.

Introductie opleiding (verplicht)

Daarnaast heeft Tilburg Law School een eigen introductie. Tijdens deze dag krijg je alle informatie die je nodig hebt om een goede start te maken. Deelname aan deze activiteit is verplicht. De introductiedag vindt plaats op 20 augustus.

Heb je vragen over de introductieactiviteiten? Neem dan contact op met de Student Desk.

Alle bacheloropleidingen

Informatie voor scholen

Inschrijven en aanmelden

Contact