Achtergrond bachelor en

Inhoud en programma Rechtsgeleerdheid

De rechtenopleiding in Tilburg onderscheidt zich door vanuit maatschappelijke fenomenen naar het recht te kijken. Je hebt namelijk niets aan juristen die simpelweg wetten toepassen, zonder na te denken over de maatschappelijke gevolgen. We leiden je op tot een jurist die in staat is kritisch te kijken naar ontwikkelingen binnen het recht.

Brede basis, daarna verdiepen of verbreden

De eerste twee jaar verwerf je een brede basiskennis op het gebied van Strafrecht, Privaatrecht en Staats- en Bestuursrecht. Daarna biedt het programma keuzeruimte voor verdere verdieping in een rechtsgebied, bijvoorbeeld in Internationaal en Europees Recht. Maar je kunt er ook voor kiezen om je te gaan verbreden in een andere discipline, bijvoorbeeld in psychologie - of je volgt een minorpakket bij onze economische faculteit.

Civiel effect

Ongeacht welk minorpakket je in het derde jaar kiest, zit je in ieder geval in het civiel effect traject. Je behaalt het civiel effect pas in combinatie met een juridische master, maar je start dit traject dus al in je bacheloropleiding door hier bepaalde vakken voor te volgen. Met het civiel effect heb je later toegang tot de toga beroepen zoals advocaat, rechter of officier van justitie.

Juridische en taalvaardigheden

Als jurist ben je veel met taal bezig, daarom ontwikkel je juridische en taalvaardigheden, zoals pleiten voor een rechtbank, pleitnota’s schrijven en onderzoek doen.

Grensverleggend onderwijs

Tijdens je studie krijg je als gemotiveerde student alle kansen om je maximaal te ontwikkelen. Je kunt bijvoorbeeld zonder studievertraging een half jaar in het buitenland studeren of een uitdagend on top-programma volgen. Tilburg Law School heeft een zeer levendige studievereniging waarbinnen je actief kunt worden.

Onderwijsvormen

Elk vak heeft hoorcolleges waarin de algemene lijnen van een rechtsgebied besproken worden en de belangrijkste wetsartikelen en jurisprudentie (= rechterlijke uitspraken) worden toegelicht. Tijdens werkcolleges worden casussen behandeld waarbij de wet- en regelgeving en jurisprudentie in combinatie met theorie uit de literatuur moeten worden toegepast.

De dialoogcolleges volg je met ongeveer 90 studenten en daardoor is er meer ruimte voor interactie en discussie. Je gebruikt dit soort colleges om de theorie goed te doorgronden door middel van vragen en antwoorden. Niettemin wordt zowel in alle hoorcolleges, werkcolleges als dialoogcolleges een actieve houding verwacht.

Wijze van tentamineren

Sommige tentamens zijn schriftelijk met open vragen, denk hierbij aan het oplossen van casussen. Andere vakken geven meerkeuzetentamens. Vaak word je ook beoordeeld op je schriftelijke of mondelinge presentatie. Bij het vak Perspectieven op Recht is je eindcijfer gebaseerd op een werkstuk dat je samen met een groepje maakt en een individueel werkstuk.

Voor een aantal vakken schrijf je een essay als onderdeel van het tentamen eindcijfer van het vak. Het maken van essays draagt bij aan de ontwikkeling van academische vaardigheden, namelijk het kunnen schrijven van een wetenschappelijk onderbouwd betoog.

Rechtsgeleerdheid in het kort

TitelBachelor of Law (LLB)
FaculteitTilburg Law School
Inschrijfcode Studielink (CROHO)50700
StartmomentEind augustus
VormVoltijd
Duur36 maanden
Bindend studieadvies eerste jaar42 ECTS binnen 12 maanden
ToelatingVWO-diploma, hbo-propedeuse of colloquim doctum
Selectie of loting?Nee
Inschrijfdeadline i.v.m. matchingUiterlijk 1 mei via Studielink
(zie stap 4 in de inschrijfprocedure
voor meer informatie over matching)
Programma en roosters Zie online studiegids

Studie in Cijfers

Studie in cijfers (pdf) laat je in één oogopslag zien hoe deze bacheloropleiding in Tilburg het doet ten opzichte van het landelijke gemiddelde van vergelijkbare opleidingen. Je kunt opleidingen eenvoudig vergelijken, op basis van onafhankelijke informatie.

Studie in Cijfers – ook wel de studiebijsluiter genoemd – bevat gegevens over de studenttevredenheid, het aantal eerstejaars studenten, het aantal contacturen per week, het percentage dat doorstroomt naar het tweede jaar, het percentage dat zijn/haar bachelordiploma binnen vier jaar haalt en het percentage afgestudeerden dat na het diploma doorstudeert.

Meer informatie over Studie in Cijfers vind je op de website van Studiekeuze123.
Alle bacheloropleidingen

Informatie voor scholen

Inschrijven en aanmelden

Contact