Multiple students having a break

Inhoud en programma BSc Sociologie

Sociologie bestudeert de dynamiek tussen mens en samenleving. Je verdiept je in actuele maatschappelijke thema’s zoals migratie, armoede en ongelijkheid, en culturele verschillen, waarbij je de link legt naar politiek en beleid.

Na een brede sociologische basis in het eerste jaar, kies je voor één van de drie inhoudelijke specialisaties: ‘Grootstedelijke vraagstukken’, ‘Culture in comparative perspective’ of ‘Social risks in a changing world’. Vanuit je eigen ambities en interesses geef je dus zelf inhoud en vorm aan je opleiding.

De opleiding Sociologie is grotendeels Nederlandstalig. Wel kun je in het tweede jaar voor Engelstalige specialisaties (majors) kiezen. Je wordt in het eerste jaar vertrouwd gemaakt met het Engels als wetenschappelijke taal, zodat je goed voorbereid deze overstap kunt maken. Ook kun je kiezen voor een geheel Engelstalig programma: International Sociology.

De kleinschaligheid van Sociologie zorgt voor persoonlijke aandacht en begeleiding. Ook is er genoeg ruimte om het geleerde in praktijk te brengen. Je voert bijvoorbeeld ieder jaar een sociologisch leeronderzoek uit en je loopt stage. Daarnaast biedt de opleiding Sociologie ruimte om zonder studievertraging in het buitenland te studeren.

Wie graag voor de klas wil staan, kiest de nieuwe educatieve minor ‘Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen’. Nadat je ook het masterprogramma Sociology hebt afgerond, kun je de universitaire lerarenopleiding ‘Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen’ volgen, waarmee je je eerstegraads lesbevoegdheid haalt.

Sociologie in het kort

Titel Bachelor of Science (BSc)
School of Social and Behavioral Sciences
Aanmeldingscode (CROHO) 56601
Startmoment End of August
Vorm Full-time
Duur 36 maanden
Bindend studieadvies 42 ECTS (studiepunten)
Studeren in het buitenland Optioneel
Voertaal Nederlands of Engels

Onderwijsvormen

De opleiding Sociologie heeft verschillende onderwijsvormen. Denk bijvoorbeeld aan hoor- en werkcolleges, practica, groepsopdrachten en vaardigheidstrainingen. De manier waarop je wordt getoetst bij de opleiding Sociologie kan ook verschillen, bijvoorbeeld via tentamens (multiple choice of open vragen), werkstukken en presentaties.

Advies en begeleiding

Als je gaat studeren bij Tilburg University, sta je er nooit alleen voor. Gedurende je hele studieperiode kun je een beroep op ons doen als het gaat om advies en begeleiding.

Studie in Cijfers

Studie in Cijfers (pdf) laat je in één oogopslag zien hoe deze bacheloropleiding in Tilburg het doet ten opzichte van het landelijke gemiddelde van vergelijkbare opleidingen. Je kunt opleidingen eenvoudig vergelijken, op basis van onafhankelijke informatie.

Studie in Cijfers – ook wel de studiebijsluiter genoemd – bevat gegevens over de studenttevredenheid, het aantal eerstejaars studenten, het aantal contacturen per week, het percentage dat doorstroomt naar het tweede jaar, het percentage dat zijn/haar bachelordiploma binnen vier jaar haalt en het percentage afgestudeerden dat na het diploma doorstudeert.

Meer informatie over Studie in Cijfers vind je op de website van Studiekeuze123.