Achtergrond bachelor en

Educatieve minor: bachelordiploma én voorsorteren voor onderwijsbevoegdheid

Heb jij interesse in een baan in het onderwijs? Dan kun je met de educatieve minor een speciaal traject volgen dat je voorbereidt op de postmaster Universitaire Lerarenopleiding Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen. Kies je voor deze educatieve minor van 30 ECTS, dan volg je naast de verplichte sociologievakken, vakken als Algemene Didactiek (6 ECTS) en Vakdidactiek Maatschappijleer (6 ECTS). Ook doe je een oriëntatiestage (12 ECTS ) op een middelbare school. Tenslotte volg je het vak Masterclasses en Opleiden in de School (6 ECTS).

Verkort traject voor postmaster

In vergelijking met het reguliere traject is het programma iets zwaarder: je volgt twee cursussen (12 ECTS ) meer dan minimaal verplicht is voor bachelorstudenten Sociologie. Maar het levert je ook meer op: na afronding van de educatieve minor heb je niet alleen een ‘gewoon’ bachelordiploma Sociologie maar kun je, na afronding van je master, verkort je eerstegraads bevoegdheid halen. De postmaster Universitaire Lerarenopleiding Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen doe je dan in een half jaar.

Strikt genomen heb je na afronding van je bachelor Sociologie en deze educatieve minor ook een tweedegraads bevoegdheid, waarmee je op het VMBO Maatschappijleer zou kunnen geven.

Met het oog op de stageplanning moet je je voor deze minor vóór 1 juni aanmelden bij de onderwijscoördinator Yvonne Alofs.

Alle bacheloropleidingen

Informatie voor scholen

Inschrijven en aanmelden

Contact