Achtergrond bachelor en

Culture in comparative perspective (Engelstalig)

Hoe denken mensen over de wereld om hen heen? En hoe vertaalt zich dit in politieke, religieuze (of spirituele) en morele wereldbeelden?

Deze Engelstalige major gaat over cultuur in een internationale, vergelijkende context. Je leert waarom de wereldbeelden van mensen verschillen en hoe deze zijn ingebed in maatschappelijke netwerken en structuren.

Je verdiept je ook in de rol van het internet en sociale media bij het vormen van wereldbeelden. In hoeverre is er bijvoorbeeld sprake van een ‘bubbel’ waarin mensen leven, en in welke mate zorgt die ‘bubbel’ voor een wisselwerking tussen wereldbeelden en nieuwe media?

Naast verklaringen voor culturele verschillen tussen mensen, bestudeer je ook de gevolgen. De manier waarop mensen de wereld om hen heen zien en inkleuren, bepaalt en legitimeert bijvoorbeeld de manier waarop zij hun identiteit vormgeven en de leefstijl die zij kiezen. Ook nationalisme, gevoelens van maatschappelijk onbehagen, geloof in complottheorieën, en huwelijksvoorkeuren worden deels door wereldbeelden vormgegeven.

Bekijk het programma

Leeronderzoek en stage

Je volgt vier inhoudelijke vakken. Daarnaast breng je het geleerde in praktijk in een sociologisch leeronderzoek en tijdens je stage. Deze stage loop je bijvoorbeeld bij het Sociaal Cultureel Planbureau, gemeentelijke culturele instellingen, internationale organisaties zoals NGO’s, marktonderzoeksbureaus, of nieuwe en oude mediaorganisaties.

Bachelorthesis

Als afsluiting van de bacheloropleiding Sociologie schrijf je een bachelorthesis op het gebied van de cultuursociologie.

Voorbeelden van beroepen die aansluiten bij deze major

  • Beleidsmedewerker cultuur gemeente
  • Data analist bij commercieel bedrijf (energie, telecommunicatie, verzekeraar, enz.)
  • Docent HBO kunst en cultuur
  • Onderzoeker bij marktonderzoeksbureau


Alle bacheloropleidingen

Informatie voor scholen

Inschrijven en aanmelden

Contact