Achtergrond bachelor en

Grootstedelijke vraagstukken (Nederlandstalig)

Wat zijn de belangrijkste sociale vraagstukken in grote steden in Nederland en West-Europa? En wat zijn de lokale, stedelijke gevolgen van globale veranderingen?

Globale veranderingen zoals globalisering, individualisering, migratie en vergrijzing zijn voelbaar op een lokaal niveau en moeten ook op dat niveau worden aangepakt. De stad wordt daarbij vaak als brandpunt van maatschappelijke vernieuwing en verandering gezien.

In deze Nederlandstalige major kijk je op twee manieren naar grote steden. Aan de ene kant leer je meer over de schaduwzijden van stedelijke verandering, zoals werkloosheid, overlast en criminaliteit, en de sociale gevolgen van verhoogde etnische en culturele diversiteit. Aan de andere kant verdiep je je in de kansen en mogelijkheden die een grote stad biedt op het vlak van innovatie, creativiteit, ontmoeting, consumptie en vernieuwing.

Naast hedendaagse theorieën over stad en buurt, focus je op centrale thema’s zoals verhoogde diversiteit, sociale ongelijkheid, armoede, leefbaarheid en gezondheid in stedelijke buurten. Bovendien besteed je in deze major aandacht aan de mogelijkheden en beperkingen van sociaal en stedelijk beleid.

Bekijk het programma

Leeronderzoek en stage

Je volgt vier inhoudelijke vakken. Daarnaast breng je het geleerde in praktijk in een sociologisch leeronderzoek en tijdens je stage. In het sociologisch leeronderzoek richt je je op problemen in wijken in de grote stad (in opdracht van de gemeente Tilburg). Je stage loop je bijvoorbeeld bij gemeentes, ministeries, de Onderwijsinspectie, het rijksinstituut voor gezondheid en milieu (RIVM), of het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA).

Bachelorthesis

Als afsluiting van de bacheloropleiding Sociologie schrijf je een bachelorthesis op het gebied van grootstedelijke vraagstukken.

Voorbeelden van beroepen die aansluiten bij deze major

  • Beleidsmedewerker schuldenproblematiek (gemeente)
  • Onderzoeker onderwijsinspectie
  • Consultant woonomgeving (semi-overheid)
  • Beleidsadviseur jeugdhulp

Alle bacheloropleidingen

Informatie voor scholen

Inschrijven en aanmelden

Contact