Achtergrond bachelor en

Social risks in a changing world (Engelstalige major)

Wat zijn de sociale gevolgen van globalisering? En wat betekent dit voor sociale risico’s zoals armoede en ongelijkheid?

Vanaf de twintigste eeuw hebben we te maken gekregen met verschillende risico’s die samenhangen met welzijn. Denk bijvoorbeeld aan het zorgen voor de vervulling van basisbehoeften, het opheffen van armoede, en het realiseren van iemands levenskansen. Deze risico’s werden sociaal en collectief ingevuld door de geïndustrialiseerde natiestaten in de vorm van de moderne welvaartsstaat.

Sinds de jaren zeventig staat de moderne welvaartsstaat echter onder druk door steeds verder gaande globalisering. Oude sociale risico’s veranderen (bijvoorbeeld: pensionering, ziekte, werkloosheid) en nieuwe sociale risico’s verschijnen (bijvoorbeeld: werkende armen, laaggeletterdheid, de combinatiedruk van werk en gezin).

In deze major bestudeer je de transformaties van sociale risico’s door je te verdiepen in economische, sociale en politieke globalisering. Economische globalisering hangt samen met de integratie van nationale economieën in ‘global capital’, de opkomst van multinationals en de macht van de financiële wereld. Politieke globalisering komt tot uiting in de opkomst van transnationale samenwerking, zoals in de Europese Unie. Sociale globalisering gaat over wereldwijde migratie en urbanisatie, en is bijvoorbeeld gelinkt aan stedelijke superdiversiteit en aan transnationale elites en de superrijken.

Bekijk het programma

Leeronderzoek en stage

Je volgt vier inhoudelijke vakken. Daarnaast breng je het geleerde in praktijk in een sociologisch leeronderzoek en tijdens je stage. Deze stage loop je bijvoorbeeld bij provincies, ministeries, EU-gerelateerde en internationale organisaties, of multinationals.

Bachelorthesis

Als afsluiting van de bacheloropleiding Sociologie schrijf je een bachelorthesis op het gebied van sociale risico’s.

Voorbeelden van beroepen die aansluiten bij deze major

  • Strategisch beleidsadviseur sociaal domein (gemeente)
  • Consultant technologie en samenleving
  • Trainee bij Europese instelling
  • Wetenschappelijk onderzoeker (universiteit)

Alle bacheloropleidingen

Informatie voor scholen

Inschrijven en aanmelden

Contact