Achtergrond bachelor en

Ervaringen van anderen met Sociologie

Student Noel Koster

Student Noël Koster

"Samen met medestudenten heb ik een verslag geschreven over nationale en regionale identiteit, waarbij ik veel heb geleerd van het perspectief en de ideeën van mijn groep."Evelien Tindemans

Student Evelien Tindemans

"In de bachelor Sociologie ontwikkel je je tot een professional op sociaal en maatschappelijk terrein. Je leert actuele maatschappelijke vraagstukken te onderzoeken en analyseren om zo de maatschappij te begrijpen."


foto interview Erwin Gielens

Student Erwin Gielens

"Naast hoorcolleges zijn er vaak verplichte werkcolleges of practica waarin de lesstof in kleinere groepen behandeld wordt."


Sociologie student Bas Pijnappel

Student Bas Pijnappel

"Sociologie is een brede opleiding. In het eerste jaar volg je ook vakken van andere disciplines, zoals psychologie en economie."


SO-student-Thomas

Student Thomas van Gasteren

"Het aantal mensen dat sociologie studeert is relatief klein, wat ervoor zorgt dat je elkaar snel leert kennen. Daarnaast is er in colleges veel ruimte om vragen te stellen."


Sociologie opleidingsdirecteur Wilfred Uunk

Universitair docent Dr. Wilfred Uunk

"Iedereen die een warm hart heeft voor de samenleving en daar op wetenschappelijk niveau invulling aan wil geven, is van harte welkom bij onze opleiding."Alumnus Marjolein Oomes

"Als socioloog ga je op zoek naar oorzaken en gevolgen van maatschappelijke ontwikkelingen"


foto interview Esmee Jonk

Alumna Esmee Jonk

"Het mooie aan mijn baan is dat ik onderzoek doe naar een scala van maatschappelijk relevante thema’s. Ik verricht onderzoek met als onderliggend doel de onderwijskwaliteit van Nederland te verbeteren, dat werkt erg motiverend."

Alle bacheloropleidingen

Informatie voor scholen

Inschrijven en aanmelden

Contact