Achtergrond bachelor en

Student Erwin Gielens

foto interview Erwin Gielens

Erwin

Woont in Eindhoven
Middelbare school: HAVO, (C&M)

"Het aantal mensen dat sociologie studeert is relatief klein, wat ervoor zorgt dat je elkaar snel leert kennen. Daarnaast is er in colleges veel ruimte om vragen te stellen."


Erwin's antwoorden op de volgende vragen:


Wist je als kind al wat je wilde worden?

Zeker niet. Ik denk dat weinig mensen weten wat ze echt willen worden, zelfs in de twintiger jaren. Sommigen zullen er nooit achter komen, of zich halverwege hun leven realiseren dat ze liever andere keuzes hadden gemaakt. Superfijn als je een passie kunt volgen, maar heb je deze nog niet gevonden dan moet je op zoek naar wie je bent en wat daar bij past. Zoiets kan jaren duren. Uitproberen, experimenteren en een open houding aannemen, dat heeft voor mij gewerkt.

Terug naar boven

Was je studiekeuze een heel lang proces? Hoe ging dat bij jou, je had je diploma in de hand en toen…

Nogal haha! Na de havo had ik geen flauw idee welke richting mijn leven op moest gaan. Zoals je vaker hoort was ik wel even klaar met school. Na driekwart jaar ben ik gestopt met de studie toegepaste psychologie om te gaan reizen. Na een half jaar trekken door Europa heb ik een baantje genomen. Uiteindelijk miste ik het studentenleven en ben ik begonnen met de studie communicatie, waar ik twee jaar heb doorgebracht. De overstap naar Sociologie was eigenlijk een hele impulsieve keuze: twee dagen voor de colleges begonnen besloot ik er voor te gaan. Achteraf is het een van mijn beste carrièrekeuzes geweest, een keuze die echt vanuit mezelf kwam. Wat dat betreft geloof ik oprecht in het volgen van je hart.

Terug naar boven

Hoe was de overstap van de veilige middelbare school naar de massale universiteit?

Voor mij was het een flinke omweg. Ik had al wat ervaring op het hbo met eigen verantwoordelijkheid voor de studievoortgang. Het grote verschil met de middelbare is dat je niet meer zoveel bij het handje genomen wordt. Lang niet alle lessen zijn verplicht en huiswerkcontrole is helemaal vreemd. In de loop van de studie wordt er steeds meer zelfstandigheid verwacht. Maar als je de studie echt leuk vind gaat het in mijn ervaring allemaal vanzelf. Daarnaast is er zoveel meer vrijheid op de universiteit. Extra vakken en een breed scala aan extra-curriculaire activiteiten geven je veel ruimte om je eigen invulling te geven aan je studententijd.

Terug naar boven

Hoe ziet de opleiding eruit?

Het jaar is opgedeeld in vier blokken met 3 à 4 vakken per blok. In het eerste jaar krijg je van verschillende disciplines introductievakken, zoals sociologie, psychologie, economie en geschiedenis. Ook staan er sociologie-specifieke vakken op het programma die meer leren over grote trends in de samenleving (zoals individualisering en secularisering), vakken die de deelgebieden van sociologie behandelen (bijvoorbeeld criminaliteit, welzijn & geluk, tolerantie, politieke voorkeur maatschappelijke participatie) en cursussen die academische vaardigheden bijbrengen (literatuur zoeken, de structuur van papers etc.). Een belangrijk onderdeel zijn ook de statistiekvakken waar je een basis krijgt in statistische analyses en onderzoekstechnieken. Behalve je individuele tentamenvoorbereiding schrijf je (midterm)papers en werk je aan groepsprojecten. Naast vrijwillige hoorcolleges zijn er vaak verplichte werkcolleges of practica waarin de lesstof nog een keer in kleinere groepen behandeld wordt. De volgende jaren gaan steeds meer over specialiseren met nichevakken, minorkeuzes en eventuele stages of buitenlandstudies. In het derde jaar ga je je bachelor thesis schrijven, de belangrijkste paper waarin je bewijst dat je het diploma verdient.

Terug naar boven

Welke vakken heb je tot nog toe gevolgd?

Er zijn denk ik drie soorten vakken te onderscheiden, namelijk hoofdvakken van sociologie, introductievakken van andere disciplines, en methode- & statistiekvakken:

In jaar 1 waren hoofdvakken Hoofdvragen van de Sociologie 1 & 2, Sociale Vraagstukken en Classical & Modern Sociology in Action. Die laatste is mijn persoonlijke favoriet, daar behandelden we grote theorieën over maatschappelijke ontwikkelingen. Randvakken zijn Sociaal-Culturele Geschiedenis, Inleiding Psychologie en Introduction to Economics. Wat betreft methode en statistiek krijg je Academische vaardigheden 1, 2 & 3, Introduction to Research Methodology en Introduction to Statistics.

In jaar 2 waren mijn hoofdvakken Contemporary Sociological Theory, National and Regional Identity, Cultuur Gezondheid & Sport, Onderwijs Arbeid & Beleid en Primaire Relaties. Wetenschapsfilosofie zou ik een Randvak noemen. Methode en statistiekvakken waren Qualitative Research Methods en Technieken voor Causale analyse.

Daarnaast heb ik alvast een minorvak gevolgd, namelijk Groepsdynamica, en heb ik een paar extra vakken uit de psychologie bachelor erbij gedaan: Functieleer, Persoonlijkheidspsychologie, Brain & Behavior en Ontwikkelingsleer. Kortom erg veel! Als je vragen hebt over een specifiek vak hoor ik het graag.

Terug naar boven

Kun je een voorbeeld geven van een groepsopdracht die je erg aansprak?

Aan het einde van het eerste jaar (het vierde blok) mochten we onze eerste grote groepspaper schrijven in het kader van Sociale Vraagstukken. Omdat je erg vrij was in het kiezen van een onderwerp sluit het aan op mijn interesses en vond ik deze opdracht echt heel leuk om te doen. We onderzochten welke factoren invloed hebben op altruïstisch gedrag. Anders gezegd keken we of bepaalde groepen mensen meer vrijwilligerswerk doen dan anderen. We stelden theorieën op en gingen aan de slag met een echte grote dataset (European Values Study) om onze hypothesen te toetsen. Als je mooie theorieën toetst die de sociale werkelijkheid proberen te verklaren krijg ik echt het gevoel dat je een beetje dichter bij de waarheid komt.

Terug naar boven

Heeft de opleiding verschillende specialisaties?

Er zijn geen specifieke specialisaties in de opleiding, maar wel veel mogelijkheden om je te onderscheiden. Ik volg bijvoorbeeld extra psychologievakken omdat ik ze interessant vind. Als minorvakken kies ik voor deels psychologie en deels methodologische vakken. Ik vind onderzoek erg leuk om te doen dus dit geeft me een mooie aanvulling op het curriculum. Binnen sociologie zou ik me graag richten op de sociale gevolgen van het internet. De opkomst van het internet heeft gigantische gevolgen voor de verhoudingen in de samenleving en is wat mij betreft zelfs het begin van een nieuw tijdperk vergelijkbaar met de opkomst van boekdrukken. Absoluut het bestuderen waard, maar het vakgebied krijgt nog niet de aandacht die het verdient.

Terug naar boven

Heb je al een idee wat je na je bachelor (en eventuele master) gaat doen?

Ik hoop op een plekje in de Research Master, waarna ik ga vechten voor een promotieplek op de universiteit. Mijn ideale carrière zou een drieluik zijn met aan de ene kant mijn eigen onderzoek, daarnaast lesgeven op de uni en ook een paar projecten in de publieke of commerciële sector.

Terug naar boven

Kost je studie veel tijd of heb je ook nog tijd voor nevenactiviteiten?

Ik ben vrij veel tijd kwijt voor mijn studie, als brave en gemotiveerde student. Zie het als een voltijd baan. Toch heb ik nog tijd om ernaast te werken en actief te zijn bij onze studentenvereniging. De gemiddelde student heeft denk ik zeker tijd over om lekker op stap te gaan of actief te worden bij een van de verenigingen die de uni rijk is. Sterker nog, ik zou het aanbevelen! Het is een goede manier om nieuwe vrienden te maken, jezelf te ontplooien en je cv te versterken.

Terug naar boven

Wat vind je van Tilburg als Studentenstad?

Ik woon zelf niet in Tilburg, dus ik ben er ook niet vaak te vinden in de kroeg. Soms ga ik wel een drankje doen met studiegenoten of ga ik naar een activiteit van de studievereniging. Toch hoor ik van mensen in mijn omgeving dat ‘Tilly’ een prima stad is om te stappen. Het centrum is goed gezellig, vooral op de donderdag, en er is ruimte genoeg voor een mooie kroegentocht! Als je hier een goed eerstehands beeld van wilt kan ik wel even het mailadres van een studiegenootje geven.

Terug naar boven

Ken je bepaalde vooroordelen over Sociologie, Tilburg University of Tilburg die achteraf onterecht bleken?

Vooral de angst voor statistiek is een gerucht dat erg overdreven is. Veel mensen zijn bang dat ze niet goed genoeg zijn in wiskunde voor de statistiekvakken. Ikzelf heb ook echt geen wiskundeknobbel. Toch, als je gewoon naar de hoor- en werkcolleges komt (en veel mensen die zakken doen dat niet) en een beetje oefent met de formules dan komt het eigenlijk altijd wel goed. Verder schijnen mensen bang te zijn dat ze niet aan een baan kunnen komen met sociologie. Ik studeer nog steeds en heb er dus weinig objectiefs over te zeggen, maar vanuit de opleiding is er best veel geruststelling dat er zeker genoeg kansen zijn. Veel mensen komen terecht in beleidsonderzoek bij gemeenten of overheden, gaan werken in de commerciele sector bij data-analysebureau’s of vinden hun eigen weg. De opleiding is vrij breed en geeft aan werkgevers de garantie van een bepaald denkniveau, waardoor je nogal eens de kans krijgt om jezelf te bewijzen in een baan buiten je vakgebied, bijvoorbeeld in de politiek, het onderwijs, als spreker of wat dan ook.

Terug naar boven

Alle bacheloropleidingen

Informatie voor scholen

Inschrijven en aanmelden

Contact