Achtergrond bachelor en

Universitair docent Wilfred Uunk

Sociologie opleidingsdirecteur Wilfred Uunk

Dr. Wilfred Uunk

"Iedereen die een warm hart heeft voor de samenleving en daar op wetenschappelijk niveau invulling aan wil geven, is van harte welkom bij onze opleiding."


"Ben je geïnteresseerd in mensen en de samenleving? En wil je weten hoe individuen worden beïnvloed door de samenleving? Dan ben je op je plaats bij de opleiding Sociologie in Tilburg. In onze opleiding staat de wetenschappelijke studie van de samenleving centraal. Zo is er een maatschappelijk debat ontstaan over de Nederlandse identiteit. Bestaat 'de' Nederlander nu wel of niet? Het bestaan van een Nederlandse identiteit wordt tegenwoordig vaak gebruikt in het zogenaamde multiculturele debat. Sommigen zien het liefst dat er één nationale cultuur is waar iedereen zich mee betrokken voelt. Anderen menen dat er ruimte is voor meerdere culturen naast elkaar, zolang mensen de universele waarden maar blijven respecteren.

Onderlinge verdraagzaamheid

Sociologen vragen zich af in hoeverre deze en andere maatschappelijke problemen nu werkelijk bestaan, hoe ze te verklaren zijn, en wat de gevolgen ervan zijn. Om bij het voorbeeld te blijven: In hoeverre verschillen autochtonen en allochtonen nu daadwerkelijk van elkaar in hun waarden en gedragingen, in hoeverre worden eventuele verschillen verklaard door achtergrondkenmerken als opleiding, thuiscultuur, en taal, en wat zijn de gevolgen van verschillen in identiteit en waarden voor de verdraagzaamheid tussen bevolkingsgroepen? Brengt de voorkeur voor één nationale cultuur onverdraagzaamheid met zich mee? Of leidt het toestaan van meerdere cultuurpatronen naast elkaar juist tot weinig respect voor anderen?

Wetenschappelijke methoden

De Tilburgse opleiding gaat ervan uit dat je maatschappelijke problemen pas op kunt lossen als je in staat bent om ze te analyseren. Daarom leren we de studenten hoe dat moet en welke wetenschappelijke methoden je daarvoor nodig hebt. Iedereen die een warm hart heeft voor de samenleving en daar op wetenschappelijk niveau invulling aan wil geven, is dan ook van harte welkom bij onze opleiding. We zien je graag komen!

    Alle bacheloropleidingen

    Informatie voor scholen

    Inschrijven en aanmelden

    Contact