Bachelor algemene pagina

Studiebegeleiding

Er verandert veel als je gaat studeren aan Tilburg University. Maar we zorgen ervoor dat je nooit alleen komt te staan. Gedurende de hele studie is er voldoende begeleiding in verschillende vormen.

Zo kun je altijd terecht bij een studentendecaan die je informeert en adviseert bij alle problemen waar je tijdens je studie mee te maken kunt krijgen. De studentendecaan lost het probleem niet op, dat zul je zelf moeten doen. Hij of zij kan wel adviseren, bemiddelen en/of doorverwijzen naar andere hulp- of dienstverleners of instanties. Voor meer studiegerelateerde vragen over bijvoorbeeld onderwijsprogramma's, roosters, tentamens, kun je contact opnemen met de studieadviseur van je opleiding.

Wil je topsport combineren met je studie? Tilburg University heeft speciale faciliteiten voor topsporters. Maar ook als je een functiebeperking hebt, heeft de universiteit allerlei faciliteiten waar je gebruik van kunt maken.