Achtergrond bachelor en

Hoe zit de universitaire studie in elkaar?

Bachelor - premaster - master

Een bacheloropleiding duurt drie jaar. Je hebt dan je universitaire bachelordiploma behaald. Het is gebruikelijk om daarna nog gedurende één of meerdere jaren een masteropleiding te volgen.

Een vierjarige hbo-opleiding wordt afgesloten met een bachelordiploma, dat tevens het einddiploma is. Daarna kun je een universitaire masteropleiding volgen. Er gaat er voor hbo-bachelors een premaster (schakelprogramma) aan vooraf. Studenten die een universitaire bacheloropleiding hebben gedaan en een niet-aansluitende master kiezen, moeten ook eerst premaster (schakelprogramma) volgen.

Een premaster bestaat uit deficiëntievakken, met een omvang afhankelijk van de vooropleiding. Voor een aantal vastgestelde HBO-vooropleidingen bestaan vaste schakelprogramma’s van een half jaar (30 studiepunten).

Opbouw van het studiejaar

De studielast van het programma wordt uitgedrukt in Europese studiepunten volgens het ECTS (European Credits Transfer System). Eén studiepunt (ec) = 28 uur. Het eerste jaar heeft een studielast van 60 studiepunten en voor een driejarige bacheloropleiding moeten 180 studiepunten behaald worden. Een volledige WO-studie van drie jaar bachelor plus een éénjarige master is 240 studiepunten.

Hierbij is alles inbegrepen: colleges voorbereiden en volgen, opdrachten maken, studeren voor de tentamens en het afleggen van tentamens. De meeste vakken hebben een studielast van 6 studiepunten (168 uur), maar er zijn ook kleinere of grotere vakken. Wanneer een tentamen met goed gevolg is afgelegd wordt het aantal studiepunten bijgeschreven.

De officiële studielast is 1680 uur per jaar. Er staat gemiddeld 40 uur per week voor een studie. In de praktijk zal dit de ene week meer zijn en de andere week minder.

Voor de meeste vakken zijn er per jaar twee tentamenkansen. Blijven zitten bestaat niet. Wel dien je aan het eind van het eerste jaar een positief Bindend Studie Advies te hebben gekregen om door te mogen naar het tweede jaar. Verder geldt dat wanneer je als student een vak niet haalt, dan moet je dat net zo lang herkansen tot je het wel gehaald hebt. Het kan dus voorkomen dat iemand in zijn derde jaar zit maar nog vakken uit het tweede of eerste jaar moet halen. De normen om te slagen of zakken verschillen per opleiding. De ene keer is een 5,5 voldoende, de andere keer moet per se een 6 behaald zijn.

Ook de jaarindeling verschilt per opleiding. Sommige opleidingen werken met blokken van zes weken, andere met semesters (twee maal dertien weken college, daarna studievrij, daarna tentamens).

Aansluiting vwo-universiteit

Je hebt als student op de universiteit veel minder colleges (lesuren) dan op de middelbare school. Je moet veel zelfstandig doen, ook al krijg je lang niet altijd 'huiswerk' mee. Je gaat op eigen initiatief colleges voorbereiden en daarna met de stof aan de slag. Er is meestal geen aanwezigheidscontrole.

Om toch zo goed mogelijk op het vwo aan te sluiten, is het programma in het eerste jaar nog strak gepland. Eerstejaarsstudenten hebben een vol rooster met bij sommige vakken verplichte aanwezigheid. De stof wordt in kleinere onderdelen aangeboden en getentamineerd. Naarmate je verder bent met je studie, krijg je steeds meer vrijheid in het samenstellen van een rooster.

(Bindend) studie-advies

Aan het einde van het eerste jaar krijgen studenten een advies op grond van de behaalde resultaten: doorgaan met de studie of stoppen. Dit advies is bindend.

De norm waar je als student aan moet voldoen om de opleiding te mogen voortzetten (de bsa-norm) is niet overal hetzelfde. Bij Tilburg University moet je als student het eerste jaar minimaal 42 studiepunten (70% van alle vakken) halen om verder te mogen studeren. Bij een negatief advies (minder dan 70% van de vakken gehaald), mag hij de eerstvolgende drie jaar niet meer inschrijven voor dezelfde opleiding of een soortgelijke opleiding aan Tilburg University.

Bij het advies wordt mogelijk rekening gehouden met bijzondere omstandigheden waardoor een student niet aan de norm heeft kunnen voldoen.

Slaagkans

Op de opleidingspagina's vind je onder 'Inhoud en programma' de studiebijsluiter. In het overzicht 'Studie in cijfers' wordt per opleiding vermeld welk percentage van de eerstejaarsstudenten doorstroomt naar het tweede jaar en welk percentage studenten de betreffende bacheloropleiding binnen vier jaar afrondt (binnen het universitair programma). 

Alle bacheloropleidingen

Informatie voor scholen

Inschrijven en aanmelden

Contact