Bachelor algemene pagina

Past Tilburg University bij mij?

Wanneer je aan Tilburg University komt studeren, krijg je een opleiding met kwaliteit. De docenten en voorzieningen staan garant voor een opleiding op hoog academisch niveau. We geven je de mogelijkheid om je breed te ontwikkelen en ontplooien. Maar natuurlijk moet je als student ook bij Tilburg University passen. Wanneer is dat eigenlijk het geval?

Om daar antwoord op te geven hebben we een studentenprofiel opgesteld. We zullen dit profiel eerst in het algemeen beschrijven, om vervolgens per opleiding aanvullende kenmerken en vaardigheden te geven. De officiële toelatingseisen laten we hierbij even buiten beschouwing, het gaat om de extra eigenschappen die je op Tilburg University van dienst kunnen zijn.

Profiel Tilburg University student

Doordachte studiekeuze

Een studiekeuze is niet binnen seconden gemaakt. Je moet onderzoeken of een opleiding echt bij je past. Je hebt je daarom goed georiënteerd op je vervolgstudie en hier ook bewust voor gekozen. Namelijk omdat het onderwerp je echt interesseert en je op de hoogte bent wat de studie inhoudt. Maar ook wat er van je wordt verwacht. Je hebt een afweging gemaakt tussen enerzijds je eigen interesses en anderzijds de vaardigheden die voor de studie van belang zijn.

Motivatie en doorzettingsvermogen

Je bent bereid om voldoende tijd aan de studie te besteden. Je maakt je niet makkelijk van een vak af maar wil elke cursus met doorzettingsvermogen tot een einde brengen. Het leven houdt ook niet op bij de studie: je hebt zin om regelmatig deel te nemen aan activiteiten die indirect de kennis verrijken zoals de vele workshops, congressen en seminars die aan Tilburg University worden georganiseerd.

Zelfstandigheid en zelfredzaamheid

Wanneer je aan Tilburg University studeert, verwachten wij van je dat je zelfstandig opdrachten uitvoert, problemen oplost en informatie verzamelt. Je hebt als student de discipline om je studie en tijd dusdanig in te delen dat er geen onnodige achterstand ontstaat. Je kunt je zelfstandigheid vergroten door op kamers te gaan of voor een tijdelijk verblijf in het buitenland te kiezen.

Zelfontwikkeling

Je wilt je studietijd ook gebruiken voor zelfontwikkeling. Bij Tilburg University krijg je volop de ruimte voor het aanleren van sociale vaardigheden en het opdoen van bestuurlijke en organisatorische ervaring. Je staat er bijvoorbeeld voor open om actief lid te worden van een studie- of studentenvereniging of facultair bestuursorgaan.

Talenkennis

Je hebt passieve en actieve kennis van minimaal de Nederlandse en de Engelse taal. Bij voorkeur ook van Duits of Frans.

Bekijk hieronder de profielen voor de specifieke opleidingen:

Student Economie en Management
Student Rechten
Student Bestuurskunde
Student Sociale Wetenschappen
Student Communicatie
Student Online Culture: arts, media and society
Student Filosofie
Student Theologie
Student Liberal Arts and Sciences