Achtergrond bachelor en

Testimonium Wiskunde

Om met succes de bachelors en pre-masters van de Tilburg School of Social and Behavioral Sciences te kunnen doorlopen moet een student minimaal kennis van wiskunde (A of B) op het niveau HAVO hebben. Uit ervaring blijkt dat studenten die hun wiskunde niet goed beheersen vaak problemen hebben met de onderzoeksvakken en daardoor studievertraging oplopen.

Is wiskunde verplicht voor de opleidingen aan TSB?

Alléén studenten met een HBO-propedeuse zonder wiskunde op minimaal HAVO-eindexamenniveau (wiskunde A óf B) of geen voldoende voor dit vak zijn verplicht om deel te nemen aan de wiskundetoets die de faculteit aanbiedt. Zij krijgen hiervan apart bericht van de examencommissie.

De afgelopen jaren slaagde ongeveer 90% van de studenten bij de eerste tentamengelegenheid voor deze toets.

Studenten met een afgeronde VWO opleiding of afgeronde HBO opleiding bezitten voldoende kennis op het gebied van Wiskunde. Zij hebben daarom niet de plicht om het Testimonium Wiskunde te behalen en zijn direct toelaatbaar tot de bacheloropleidingen van TSB.

HBO gediplomeerden wordt echter wel dringend geadviseerd om het Testimonium Wiskunde te volgen, omdat dit hun beter voorbereidt op het volgen van de onderzoeksvakken.

Nota bene: de faculteit heeft onlangs het beleid ten aanzien van de wiskunde eis aangepast. Eerdere informatie over de wiskunde eis is niet meer van toepassing.

Voorbereiding

Twijfel je of je het niveau wiskunde aankunt? Lees alvast het boek van de cursus goed door en/of neem een aantal bijlessen. Sommige aankomende studenten hebben baat bij een voortentamen wiskunde (CCVW), een deelcertificaat VWO wiskunde A of een cursus van het James Boswellinstituut.

Wanneer vindt de wiskundecursus plaats?

De cursus vindt plaats in het eerste onderwijsblok van het collegejaar. Ter voorbereiding van de toets wordt een aantal wiskundecolleges gegeven, waarna er in de tentamenperiode na blok 1, resp. blok 2 gelegenheid is tot deelname aan de toets.

Hoe moet ik mij inschrijven voor de wiskundecursus?

Studenten die als reguliere student staan ingeschreven hoeven zich voor het testimonium niet apart in te schrijven. Op grond van hun status als student mogen zij aan het testimonium deelnemen.

Kan ik de wiskundecursus ook gebruiken om aan een andere universiteit te gaan studeren?

Nee, dat is niet mogelijk. De wiskundecursus is alleen voor intern gebruik binnen Tilburg University bedoeld. Voor de cursus wordt géén certificaat afgegeven.


Opfriscursus statistiek voor Pre-master studenten

Aan alle pre-master studenten wordt tijdens het eerste onderwijsblok een opfriscursus statistiek aangeboden. Deze opfriscursus is niet verplicht, maar wel zeer aan te raden. Studenten, die vorige jaren de pre-master hebben gevolgd geven aan dat ze er veel aan hebben gehad.

De opfriscursus wordt geroosterd bij de cursus MTO-01-Pre-master.

Alle bacheloropleidingen

Informatie voor scholen

Inschrijven en aanmelden

Contact