Header image of Tilburg University

Onderwijs

Tilburg University verzorgt wetenschappelijk onderwijs op het gebied van mens- en maatschappijwetenschappen.

Aanschuifonderwijs

Het onderwijs van Tilburg University bevat boeiende cursussen op het terrein van economie, sociale wetenschappen, rechten, communicatie- en informatiewetenschappen, wijsbegeerte en theologie. Belangstellenden worden in de gelegenheid gesteld om 'aan te schuiven' bij colleges binnen het reguliere onderwijsprogramma. Er wordt met u een contract afgesloten, daarom wordt voor deze vorm van onderwijs soms ook de term CONTRACTONDERWIJS gebruikt.

Het contract geeft u recht om een of meer vakken als cursist te volgen en dit vak desgewenst met een tentamen af te sluiten. Als u voor het tentamen slaagt, ontvangt u een certificaat. De vakken worden tegen een speciaal tarief opengesteld.

Waarom Aanschuifonderwijs?

Er zijn verschillende redenen om voor Aanschuifonderwijs te kiezen.

Bijvoorbeeld omdat u uit algemene interesse uw kennis wilt verbreden en/of omdat u wilt bijscholen.

Of omdat u wilt kennismaken met een opleiding. Vooral de inleidende vakken uit het eerste jaar lenen zich hiervoor. Wilt u weten of een universitaire studie iets voor u is, dan is dit een goede manier om hier achter te komen. Als u daadwerkelijk aan de opleiding begint dan geeft het behaalde certificaat veelal vrijstelling voor het betreffende vak.

Of bijvoorbeeld omdat u als afgestudeerde op de hoogte wilt blijven van actuele ontwikkelingen, u zich wilt verdiepen in deelgebieden of gewoon omdat u uw kennis wilt opfrissen.

Duur en zwaarte van Aanschuifonderwijs

De zwaarte van de vakken wordt uitgedrukt in studiepunten, de zogenaamde ECTS (European Credit Transfer System). Eén ECTS staat voor 28 uur studie, inclusief volgen van colleges en het deelnemen aan het tentamen. De vakken verschillen van werkvorm. Het kunnen uitsluitend hoor- of werkcolleges zijn, of een combinatie daarvan. Ook het aantal colleges varieert per vak, maar u moet meestal rekening houden met 2 tot 4 uur per collegeweek. Elk semester telt ongeveer 12 collegeweken.

Speciale programma's

In een aantal gevallen biedt de universiteit een vast pakket vakken aan wat contractonderwijs wordt genoemd. Dit is bijvoorbeeld het geval bij:

  • het colloquim doctum programma (toelatingsexamen) van de Tilburg Law School
  • het minor-programma van de School of Theology
  • de Praktijkscriptiebegeleiding van de Postmaster Opleiding Registeraccountant van de School of Economics and Management

Regeling Aanschuifonderwijs

Stuur door

Wat is de uitkomst van zeven plus vijf

Mail ons / reageer

Heb je een vraag over de inhoud van deze pagina?

Of wellicht een algemene vraag of een vraag of opmerking over de website?

Stel hem via dit formulier en je ontvangt zeker een reactie.

Wat is de uitkomst van zeven plus vijf

Geef een numerieke waarde op