Onderwijs

Tilburg University verzorgt wetenschappelijk onderwijs op het gebied van mens- en maatschappijwetenschappen.

Vakkenaanbod per aandachtsgebied

Uitsluitend vakken die zijn opgenomen in het reguliere onderwijsprogramma staan open voor aanschuifonderwijs. Daarbinnen brengen de Schools nog beperkingen aan die per School verschillen**.

Voor andere vakken dan hieronder vermeld, staat het aanschuifonderwijs niet open (zoals cursussen van het Language Center). Zie voor toelating de toelatingseisen.

In de loop van juli wordt de informatie voor het volgende collegejaar, onder voorbehoud van kleine wijzigingen, beschikbaar gesteld. De definitieve roosters voor het 1e semester zijn elk jaar rond 5 augustus in de Studiegids beschikbaar. Het rooster voor het 2e semester wordt rond 5 december gepubliceerd.

Vakinhoudelijke informatie en het college-/tentamenrooster vind je in OSIRIS Catalogus. Kijk voor meer informatie in OSIRIS Catalogus.

    ** Wil je een vak volgen dat niet, zoals hieronder vermeld, standaard open staat voor aanschuifonderwijs neem dan contact op met de onderwijscoördinator en vraag toestemming. Deze toestemming moet réchtstreeks door de coördinator met de Student Administration worden gecommuniceerd; een mailtje van/via de cursist volstaat NIET!

Communicatie- en informatiewetenschappen

Cultuurwetenschappen en Filosofie

Economie en Management

Alle vakken uit OSIRIS Catalogus met uitzondering van:

  • Alle 1ste jaars bachelorvakken
  • Alle premastervakken
  • Alle mastervakken
  • Postmaster Accountancy

Voor excellente VWO scholieren geldt een afwijkend aanbod

Theologie

Via het contractonderwijs kunnen pastores, catecheten en andere academisch geschoolde belangstellenden het reguliere programma volgen.

  • Vakken overzicht in OSIRIS Student

    Voor excellente VWO scholieren geldt een afwijkend aanbod

Recht en Bestuur

Zie voor het vakkenoverzicht Onderwijscatalogus

Uitgesloten van aanschuifonderwijs is

  • Onderzoeksmaster Rechtswetenschappen MPhil

    Voor excellente VWO scholieren geldt een afwijkend aanbod

Gedrag en Maatschappij

Vakkenoverzicht 2018-2019

De inhoud van de cursussen komt uit de Onderwijscatalogus en geldt voor het lopende collegejaar. De roosters voor het 1e deel van het volgende studiejaar zijn elk jaar rond 5 augustus in de Studiegids beschikbaar. Het rooster voor de 2e helft van het studiejaar wordt rond 5 december gepubliceerd.

Voor excellente VWO scholieren geldt een afwijkend aanbod

Meer informatie

Voor vakinhoudelijke informatie kunt u contact opnemen met de Student Desk.