Onderwijs

Tilburg University verzorgt wetenschappelijk onderwijs op het gebied van mens- en maatschappijwetenschappen.

In- en uitschrijven aanschuifonderwijs

Inschrijven

Inschrijven voor Aanschuifonderwijs gaat via een formulier. Download hier het Contractformulier Aanschuifonderwijs.

Wil je vakken volgen in het eerste semester dan moet het formulier met de benodigde bijlagen uiterlijk voor 1 september in het bezit zijn van de universiteit. Voor het tweede semester is de deadline 1 januari. Welke bijlagen eventueel moeten worden meegestuurd staat op het inschrijfformulier vermeld. Uitsluitend volledig en correct ingevulde formulieren met de vereiste bijlagen worden in behandeling genomen.

Wil je je aanmelden voor vakken bij 2 of meer verschillende faculteiten, vul dan voor iedere faculteit apart een contractformulier in. Voor elk contract worden administratiekosten in rekening gebracht.

Houd er rekening mee dat de administratieve verwerking van je aanmelding enige tijd in beslag neemt. Het advies is om het formulier begin augustus resp. begin december in te leveren.

Toelatingseisen

Raadpleeg voordat je jezelf aanmeldt de Toelatingseisen

Niet alle vakken staan standaard open voor het aanschuifonderwijs, raadpleeg hiervoor het Vakkenaanbod

Afwijkende inschrijfprocedures

Cursisten colloquium doctum Tilburg Law School moeten éérst toestemming bij de Tilburg Law School aanvragen. Vervolgens kan men zich, met de toelatingsbrief, via bovenstaand contractformulier aanmelden.

Cursisten Praktijkscriptiebegeleiding Accountancy melden zich eerst bij de faculteit. Voor meer informatie zie Praktijkscriptie

Inleveren contractformulier

Het volledig ingevulde en ondertekende contractformulier met, indien van toepassing, de vereiste bijlagen zoals kopie paspoort en bijvoorbeeld kennisbonnen kun je

ineveren bij de Student Desk, Academia building A301

of opsturen naar Tilburg University
t.a.v. Aanschuifonderwijs, kamer A 308
Postbus 90153, 5000 LE Tilburg


Aanmelden met ingang van het nieuwe collegejaar (per 1 september) is mogelijk vanaf HALF JULI t/m 1 OKTOBER.
Aanmelden met ingang van het 2e semester
(per 1 januari) is mogelijk vanaf begin NOVEMBER t/m 31 JANUARI (de universiteit is tussen Kerst en Nieuwjaar gesloten).

Inschrijf proces en faciliteiten


  1. Het administratieve proces van inschrijving wordt niet vóór augustus (resp. december) in gang gezet. Zodra je aanmelding is opgenomen in de studentenadministratie stuurt de universiteit je een mail met je studentnummer, je account(inlog)gegevens en je e-mailadres. Vanaf dat moment heb je toegang tot het universiteitsnetwerk. Behalve via Blackboard, communiceert de universiteit met aanschuifcursisten meestal via het privé mailadres maar houd daarnaast óók je universiteits mailbox in de gaten!
    Als je de accountinformatie niet ontvangt en/of je hebt (andere) vragen over je account of over het inloggen dan kun je terecht bij de LIS servicedesk.
    Let op: ook al heb je nu toegang tot het universiteitsnetwerk, de inschrijving is nog NIET afgerond.

  2. Na je inloggegevens ontvang je, eveneens via de mail, een factuur. Zie voor meer informatie de pagina Kosten en betaalwijze. Zodra de universiteit het verschuldigde bedrag heeft ontvangen kan de inschrijving administratief worden afgehandeld.

  3. Zodra dit proces helemaal is afgerond ontvang je via de mail een Bewijs van Inschrijving.

  4. Iedere (nieuw) ingeschrevene aan Tilburg University heeft recht op één gratis universiteitskaart. Je kunt de kaart online aanvragen. Meer informatie vind je op de website.
  5. Voor onderwijsgerelateerde informatie zoals toelating, blackboard, collegerooster, lesmateriaal e.d., kun je terecht in de elektronische studiegids of bij de Student Desk.

Beeindiging inschrijving / wijziging of ontbinding contract

Ongeacht het moment van inschrijving eindigt je inschrijving als aanschuifcursist altijd automatisch op 31 augustus van het lopende collegejaar. Je hoeft daarvoor dus geen actie te ondernemen en er is geen sprake van automatische verlenging van de inschrijving.

Ontbinding of wijziging van het contract kan onder bepaalde voorwaarden. De hoofdregel is dat een contract tot 2 weken na aanvang nog kan worden ontbonden of gewijzigd. De datum van aanvang is áltijd (eventueel met terugwerkende kracht) 1 september of 1 januari. Bij ontbinding is de cursist geen cursusgeld of kennisbonnen verschuldigd, maar wél de administratiekosten.

Zie voor meer informatie de Regeling Aanschuifonderwijs onder het kopje Aanschuifonderwijs