Onderwijs

Tilburg University verzorgt wetenschappelijk onderwijs op het gebied van mens- en maatschappijwetenschappen.

Rooster, tentamens en certificaat

Collegerooster en tentamendata

Voor informatie over het college- en tentamenrooster van het door jou gekozen vak raadpleeg de Catalogus.

Aanmelding tentamens

Ingeschreven als cursist betekent NIET dat je automatisch kunt deelnemen aan het schriftelijk tentamen. Net als reguliere studenten moeten ook aanschuifcursisten zich van tevoren aanmelden voor schriftelijke tentamens. Zonder aanmelding ben je niet gerechtigd om aan het tentamen deel te nemen. Om te kunnen aanmelden heb je je username en password nodig.

Ongeveer 3 weken nadat je aan het tentamen hebt deelgenomen kun je het behaalde cijfer op de website raadplegen.

Zie de website tentamens voor meer informatie over o.a. de aanmelding voor tentamens, de uiterste aanmelddata en de uitslag.

Certificaat

Nadat je in het kader van aanschuifonderwijs een vak met een voldoende resultaat hebt afgerond, ontvang je automatisch een certificaat per post*. Dit kan een aantal weken duren, afhankelijk van wanneer de uitslagen bij de studentenadministratie worden aangeleverd.

*Controleer je adres en wijzig het indien nodig om te voorkomen dat het certificaat naar een verkeerd adres wordt gestuurd.