Art, Media and Society

Opereer op het snijvlak van cultuur, media, esthetiek en politiek

Art, Media and Society is een Engelstalige mastertrack waarbinnen je analyseert hoe kunstenaars, schrijvers en intellectuelen in hun werk reflecteren op eigentijdse maatschappelijke vraagstukken, zoals de financiële crisis, de vluchtelingencrisis, de opkomst van het populisme, en de ‘tirannie van intimiteit’ die social media met zich meebrengen. Daarnaast bestudeer je de sociale, politieke en ethische implicaties van digitalisering en globalisering voor de manier waarop mensen in de 21e eeuw samenleven.

Art, Media and Society kenmerkt zich door onderwijs in kleine groepen waarbij je veel met wetenschappers van gedachten kunt wisselen.

This Master's program is about to be renewed

As of September 2018, the current Master’s tracks Art, Media and Society, Global Communication and Ritual in Society will be offered as Majors under a new Master’s track named Online Culture.

  • With the renewed Master’s track Online Culture you can specialize in the topic you are interested in by following three compulsory courses, and by writing a thesis linked to the Major of your choice.
  • The program also offers you the flexibility to create a program tailored to your ambitions by choosing from several elective courses and/or by taking the opportunity to do an internship.

We are currently finalizing the information about the renewed track for our website. Would you like us to inform you as soon as the new information has been published?

Onderzoek de maatschappelijke impact van auteurs en kunstenaars

Je doet onderzoek naar de maatschappelijke impact van activiteiten uitgevoerd door een breed scala aan literaire en beeldende kunstenaars:

  • Hoe beïnvloeden kunstenaars, literaire schrijvers en hun werken de maatschappij en andersom?
  • Welke rol spelen media daarbij?
  • Is er in de digitale samenleving nog ruimte voor authenticiteit?

Bestudeer cultuuruitingen in de hedendaagse interculturele samenleving

Je bestudeert cultuuruitingen in de hedendaagse interculturele maatschappij, zoals verschijnselen van massacultuur, mode en reclame, maar ook verhalende uitdrukkingsvormen zoals journalistiek, blogs, literatuur en beeldende kunst. Daarbij onderzoek je hoe informatie in deze verschillende contexten circuleert en wat de sociale, politieke en ethische implicaties hiervan zijn.

En ontwikkel een duidelijk profiel op het gebied van kunst, cultuur en maatschappij

Het doel van het programma Art, Media and Society is om studenten op te leiden tot professionals met een duidelijk profiel op het gebied van kunst, cultuur en de maatschappij. Hoe worden kunst en cultuur in de maatschappij ervaren, hoe wordt hierop gereageerd? Tijdens het programma leer je om deze kennis te definiëren, formuleren, ontwikkelen en in projecten te implementeren.

Art, Media and Society in het kort

Taal Engels
Start Eind augustus
Duur 12 maanden. Bekijk de
vakken en structuur van het programma
TitelMaster of Arts (MA)
Collegegeld Tarieven 2016/2017
Bachelors die toegang geven Beoordeeld op individuele basis.
Bekijk de toelatingseisen en inschrijfprocedure
Premaster Beschikbaar, in het Engels
Na je studieVoorbeelden van beroepen zijn: journalist / columnist,
cultureel ondernemer, programmeur bij een culturele
instelling, media & event manager, onderwijzer.
Meer over de beroepsmogelijkheden

Andere tracks binnen de master Kunst- en Cultuurwetenschappen:

Alle masteropleidingen

Meer weten?