Premaster

De premaster Communication and Information Sciences is een schakelprogramma dat je voorbereidt op de volgende tracks van de master Communicatie- en Informatiewetenschappen:

De premaster is bedoeld voor:

  1. Studenten met een afgeronde hbo-opleiding waarvan de Toelatingscommissie oordeelt dat deze voldoende relevant is om - via de premaster - te worden toegelaten tot de master
  2. Studenten met een afgeronde universitaire opleiding waarvan de Toelatingscommissie oordeelt dat deze voldoende relevant is, maar die over onvoldoende voorkennis beschikken om rechtstreeks te kunnen worden toegelaten tot de master

Programma

De premaster Communicatie- en Informatiewetenschappen heeft een omvang van 30 ECTS en bestaat uit zes vakken, waarvan vijf vakken verplicht zijn. Het zesde vak kies je uit drie keuzevakken. Het programma is volledig Engelstalig.

De premaster duurt een half jaar en je kunt op twee momenten starten: eind augustus of eind januari.

Lukt het je niet om de premaster binnen een jaar af te ronden, dan mag je je niet opnieuw voor de premaster inschrijven en kun je ook niet doorstromen naar de master.

Vakkenoverzicht*

Verplichte vakken

Keuzevakken bij instroom eind augustus

 Kies één van de volgende vakken:

Keuzevakken bij instroom eind januari

 Kies één van de volgende vakken:

* onder voorbehoud van wijzigingen

Het rooster van het lopende collegejaar vind je in de online Studiegids.

Premaster Assessment voor hbo-studenten

Nadat je toelatingsverzoek voor de premaster Communication and Information Sciences is beoordeeld, ontvang je de uitnodiging om online een taaltoets Engels en een taaltoets Nederlands te maken. Ook word je uitgenodigd voor een Assessment Day op de campus waar je een werkcollege volgt en deelneemt aan een groepsgesprek.

Doel van de Assessment Day en de taaltoetsen is om jou inzicht te geven in wat je kunt verwachten en of je de premaster aankunt. Of je wel of niet wordt toegelaten tot de premaster Communication and Information Sciences hangt niet af van je scores op de taaltoetsen.

Wil jij het premasterprogramma volgen om tot de master te kunnen worden toegelaten?

Lees dan meer over de toelatingeisen en de aanmeldprocedure.

Alle masteropleidingen

Meer weten?