Interviews en testimonials


Jiska van der Velden

Jiska vdr Velden - student EBO 2016-2017

Student master Filosofie, track Ethiek van Bedrijf en Organisatie

"De vakken die me het meest aanspreken zijn de vakken waarbij we naar de hedendaagse maatschappij kijken en op zoek gaan naar verklaringen voor bepaalde fenomenen. Zo hebben we het bijvoorbeeld over de waarde die we hechten aan werk, maar ook over waarom er misstanden zijn in organisaties. Je gaat in op vragen die je herkent in je eigen leven, maar dan op een doordachte en beargumenteerde manier. Dit maakt de opleiding concreet."

Lees verder>>


Ingeborg van den Bold

Alumna master Filosofie, track Ethiek van Bedrijf en Organisatie

"Filosofie heeft mij geleerd wat er allemaal al gedacht en bedacht is, en dat ik dus niet steeds opnieuw het wiel hoef uit te vinden."

Lees verder>>


Peter Tros

Peter Tros EBO

Alumnus premaster en master, track Ethiek van Bedrijf en Organsatie

"Deze track heeft mij geleerd op een andere manier naar economie te kijken."

Lees verder>>


Wilbert Noordhof

Wilbert Noordhof EBO

Alumnus premaster en master Filosofie, track Ethiek van Bedrijf en Organisatie

HR Manager bij de Rabobank

"De master Ethiek in Bedrijf en Organisatie heeft een andere kijk op organisaties dan elke andere studie die ik had kunnen kiezen"

Lees verder>>Alle masteropleidingen

Meer weten?