Premaster Ethiek van Bedrijf en Organisatie

Voor wie?

Heb je een vooropleiding op hbo- of wo-niveau die niet direct toegang geeft tot de master (zie Toelating), dan is het in veel gevallen mogelijk in te stromen in een speciaal premasterprogramma. Na succesvolle afronding van de premaster heb je direct toegang tot de master Filosofie, track Ethiek van Bedrijf en Organisatie.

Premasterprogramma

Het onderwijsprogramma van de premaster duurt een half jaar en heeft een studielast van 30 ECTS. Je gaat je grondig verdiepen in de verschillende facetten van de Filosofie en daarnaast raak je vertrouwd met de noodzakelijke onderzoeksvaardigheden en voer je je eerste wetenschappelijk onderzoek uit.

Toelating tot de premaster

Een Toelatingscommissie bepaalt op grond van je vooropleiding of je toegelaten wordt tot de premaster en of je in aanmerking komt voor vrijstellingen op basis van eerder gevolgde filosofische (keuze)vakken. Kijk bij Aanmelding en toelating voor meer informatie.

Het premastercurriculum Ethiek van Bedrijf en Organisatie (EBO)

Augustus 2016 - Januari 2017

 • Applied Ethics (Ethics III) (6 ECTS)
 • Ethics I (6 ECTS)
 • Kritiek van de Instrumentele Rede (Hedendaagse filosofie II) (6 ECTS)
 • Metafysica (6 ECTS)
 • Methodologie: Filosofische stijlen (6 ECTS)

Raadpleeg voor de vakbeschrijvingen onze online Studiegids.

Januari 2017 - Mei 2017

 • Bedrijfsethiek (6 ECTS)
 • Political Philosophy and Organization Studies (6 ECTS)
 • History of Philosophy, from Descartes to Nietzsche (6 ECTS)
 • Sociale Filosofie: Rousseau, Hegel, Marx (6 ECTS)
 • Wijsgerige antropologie (6 ECTS)

Raadpleeg voor de vakbeschrijvingen onze online Studiegids.

Deeltijd: Augustus 2016 - Mei 2017

Het is ook mogelijk om het premasterprogramma deeltijd te volgen. Je dient dan wel eind augustus met de premaster te starten. Het onderwijsprogramma van de deeltijd premaster Filosofie, track Ethiek van Bedrijf en Organisatie duurt een jaar en heeft een studielast van 30 ECTS.

Vakken:

 • Kritiek van de Instrumentele Rede (Hedendaagse Filosofie I) (6 ECTS) - Semester 1
 • Methodologie: Filosofische Stijlen (6 ECTS) - Semester 1
 • History of Philosophy: from Descartes to Nietzsche (6 ECTS) - Semester 2
 • Wijsgerige antropoligie (6 ECTS) - Semester 2

Keuze uit:

 • Applied Ethics (6 ECTS) - Semester 1 of
 • Sociale Filosofie: Rousseau, Hegel, Marx (6 ECTS) - Semester 2

Raadpleeg voor de vakbeschrijvingen onze online Studiegids.

Alle masteropleidingen

Meer weten?