Premaster Ethiek van Bedrijf en Organisatie

Voor wie?

Heb je een vooropleiding op hbo- of wo-niveau die niet direct toegang geeft tot de master (zie Toelating), dan is het in veel gevallen mogelijk in te stromen in een speciaal premasterprogramma. Na succesvolle afronding van de premaster heb je direct toegang tot de master Filosofie, track Ethiek van Bedrijf en Organisatie.

Premasterprogramma

Het onderwijsprogramma van de premaster duurt een half jaar en heeft een studielast van 30 ECTS. Bij instroom in augustus is het mogelijk om de premaster in deeltijd te volgen.

Tijdens de premaster ga je je grondig verdiepen in de verschillende facetten van de Filosofie en daarnaast raak je vertrouwd met de noodzakelijke onderzoeksvaardigheden en voer je je eerste wetenschappelijk onderzoek uit.

Toelating tot de premaster

Een Toelatingscommissie bepaalt op grond van je vooropleiding of je toegelaten wordt tot de premaster en of je in aanmerking komt voor vrijstellingen op basis van eerder gevolgde filosofische (keuze)vakken. Kijk bij Aanmelding en toelating voor meer informatie.

Curriculum van de premaster Ethiek van Bedrijf en Organisatie

Voltijd: Augustus 2017 - Januari 2018

 • Ethics I (6 ECTS)
 • Kritiek van de Instrumentele Rede (Hedendaagse filosofie I) (6 ECTS)
 • Metafysica (6 ECTS)
 • Methodology: Styles of Philosophy (6 ECTS)
 • Applied Ethics for premasters (incl. writing test) (6 ECTS)

Raadpleeg voor de vakbeschrijvingen onze online Studiegids.

Voltijd: Januari 2018 - Mei 2018

 • Bedrijfsethiek (6 ECTS)
 • Political Philosophy and Organization Studies (6 ECTS)
 • History of Philosophy, from Descartes to Nietzsche (6 ECTS)
 • Wijsgerige antropologie (6 ECTS)
 • Sociale Filosofie voor premasters (incl. writing test) (6 ECTS)

Raadpleeg voor de vakbeschrijvingen onze online Studiegids.

Deeltijd: Augustus 2017 - Mei 2018

Je rondt in totaal vijf vakken af, waarbij je per semester aan ten minste twee vakken deelneemt.

Semester 1

 • Kritiek van de Instrumentele Rede (Hedendaagse Filosofie I) (6 ECTS)
 • Methodology: Styles of Philosophy (6 ECTS)
 • Applied Ethics for premasters (6 ECTS)*

*Kies dit vak, of het vak Sociale Filosofie voor premasters in semester 2

Semester 2

 • Wijsgerige antropologie (6 ECTS)
 • History of Philosophy: from Descartes to Nietzsche (6 ECTS)
 • Sociale Filosofie voor premasters (6 ECTS)*

*Kies dit vak, of het vak Applied Ethics for premasters in semester 1

Raadpleeg voor de vakbeschrijvingen onze online Studiegids.

Alle masteropleidingen

Meer weten?