Filosofie

Elsevier top studies zegel 2017

De masteropleiding Filosofie kent een vaste stam van drie cursussen waarin klassieke filosofische thema's van de moderne samenleving worden uitgelicht, zoals vrije wil, rationaliteit, (politieke) representatie, individuele rechten en de taken en de positie van de overheid. De wetenschappen waarin de mens en menselijke instituties op deze manier centraal staan (de psychologie, de sociologie, de economische wetenschappen en het recht) vormen daarbij een belangrijke bron. De focus in Tilburg ligt daarmee op het verhelderen van filosofische, normatieve kwesties over mens en maatschappij, in het licht van nieuwe wetenschappelijke kennis.


Keuze uit drie gespecialiseerde tracks

De masteropleiding Filosofie aan Tilburg University biedt drie gespecialiseerde tracks:

Track Ethiek van Bedrijf en Organisatie

Scholen, universiteiten, bedrijven, politieke partijen, sportverenigingen, ziekenhuizen, verzekeraars: de moderne samenleving is een samenleving van organisaties geworden. Dat brengt talloze ethische vraagstukken met zich mee:

  • Kan wangedrag van organisaties worden voorkomen?
  • Kunnen managers worden beschouwd als een vloek of een zegen in onze moderne samenleving?
  • Waar liggen de grenzen van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen?
  • Welke producten mag je wel en niet op markten verhandelen?
  • Is consumentisme een levenshouding geworden?
  • Moeten we doorgaan of stoppen als zaken onzuiver worden maar toch een goed doel dienen?
  • Kunnen organisaties integer zijn?
  • Is betekenisvol werk (nog) mogelijk?
  • Is zinvol werk een recht of noodzaak voor mensen of speelt ook rond werk slechts het idee van geld?

De mastertrack Ethiek van Bedrijf en Organisatie staat in het teken van deze filosofische reflectie op de opkomst van de organisatie-samenleving. En dat is bijzonder; de opkomst van de organisatie en de implicaties voor de samenleving zijn in een filosofisch universitair programma niet eerder expliciet aan de orde gekomen.

Omdat je geen ethiek van bedrijf en organisatie kunt beoefenen zonder een groot beroep te doen op de empirische wetenschappen, gaat het curriculum over de grenzen van de filosofie heen met inzichten uit de sociologie, de economie en de psychologie.

Wil jij als student worden uitgedaagd om filosofische kennis en inzichten op een zinvolle manier te relateren aan concrete maatschappelijke vraagstukken en ontwikkelingen? Lees dan meer over de track Ethiek van Bedrijf en Organisatie

Track Philosophy of Contemporary Challenges

Philosophy of Contemporary Challenges is een Engelstalige mastertrack waarbinnen je je buigt over de grote uitdagingen waarmee we vandaag de dag in Nederland, Europa en de wereld worden geconfronteerd. Je gaat in de diepte in op filosofische en ethische vragen omtrent populisme, migratie, terrorisme, ongelijkheid, duurzaamheid en de rol van wetenschap en technologie in onze samenleving. Daarbij ontdek je nieuwe verbanden, bekijk je kritisch de voorgestelde oplossingen en scherp je je analytische, kritische en argumentatieve vaardigheden verder aan. Je leert uit te stijgen boven de deeloplossingen die economen, sociologen en andere specialisten aanbieden, wat je van grote waarde maakt in bijvoorbeeld functies als adviseur, beleidsmaker, onderzoeker of journalist.

Lees meer over de track Philosophy of Contemporary Challenges

Track Philosophy of Humanity and Culture

Philosophy of Humanity and Culture is een Engelstalige track waarin je je intensief bezighoudt met de moderne Europese filosofische tradities. Je bestudeert filosofische klassiekers en leert wat het betekent om werkelijk door te vragen. Bestaat er bijvoorbeeld zoiets als 'het wezen' of 'de natuur' van de mens; of is het menselijk bestaan altijd al bepaald door culturele contexten? Wat is ‘identiteit’ en hoe draagt kunst bij aan onze ervaring van menselijkheid of het begrijpen van ons bestaan? Doordat je leert om nieuw licht te werpen op fundamentele vragen kun je waardevolle bijdragen leveren aan een beter begrip van mens, cultuur en leven. De inzichten die je opdoet komen zeer goed van pas in beroepen als wetenschappelijk onderzoeker, kunstenaar, kunst- en cultuur-educator, schrijver of journalist.

Lees meer over de track Philosophy of Humanity and Culture

De master Filosofie in het kort

Taal een Nederlandstalige track (met enkele Engelstalige vakken),
twee volledig Engelstalige tracks
Start 2 keer per jaar (eind augustus en eind januari)
Duur 12 maanden (in voltijd).
Bekijk de algemene vakken en keuzevakken
Titel Master of Arts (MA)
Tarieven collegegeld Tarievenoverzicht per opleiding
Best aansluitende bachelor Filosofie. Bekijk de toelatingseisen en inschrijfprocedure
Premaster Beschikbaar
DeeltijdBeschikbaar.
Ook voor de premaster bij instroom eind augustus
Na je studie Adviseur, consultant, docent, onderzoekscoördinator,
wetenschapsjournalist. Meer over de
vaardigheden en beroepsperspectieven


Alle masteropleidingen

Meer weten?