Interview met Michiel Borgman

michiel

Senior adviseur sociaal beleid Gemeente Tilburg

Oud-student Filosofie (afgestudeerd in 2005)

 “Een filosoof kan goed werk doen in elke organisatie, overal waar mensen samenwerken…of elkaar tegenwerken... “


Mijn eerste kennismaking met filosofie was tijdens een rechtenstudie

Met filosofie maakte ik kennis tijdens mijn rechtenstudie in Nijmegen - al meer dan dertig jaar geleden. De fundamentele en kritische benadering van het recht, toegespitst op vragen van goed en kwaad, mensenrechten en rechtstaat sprak me meteen aan.

Bezig met verschillende beleidsterreinen

Bij die kennismaking bleef het toen: ik ging werken als jurist en beleidsambtenaar bij de gemeente Tilburg. Een leuke, afwisselende baan waarin ik bezig ben met heel verschillende beleidsterreinen: cultuur, zorg, veiligheid, wijkbeleid. Ik ben zowel bezig met planvorming als met de evaluatie van beleid: Welke resultaten willen we als gemeente bereiken? Met wie werken we daar voor samen? Hoeveel mag het kosten? Wat levert het voor de stad op?

Plannen maak je niet alleen achter het bureau, maar ook in en met de stad

Zo belandt bijvoorbeeld op mijn bureau het vraagstuk: "Helpt cameratoezicht echt om criminaliteit te voorkomen, of snel op te sporen?" (Het antwoord is trouwens, met wat mitsen en maren: "Ja.") Of woon ik een training sociale vaardigheidstraining aan kinderen bij, die wordt ontwikkeld in opdracht van de gemeente. Niks plannen maken alleen vanachter je bureau dus, maar juist in en met de stad.

Naast mijn werk terug naar een oude liefde: de filosofie

De kennismaking met de filosofie bleek opeens een oude liefde te zijn. Naast mijn werk ben ik filosofie gaan studeren; vooral sociale filosofie, ethiek en logica vond en vind ik mooie vakken. Ik kan niet goed zeggen waarom: ik vind het prettig om er mee bezig te zijn; te lezen, de verbinding zoeken met actuele thema's en vooral met anderen te bespreken.

Een filosoof kan in elke organisatie goed werk doen

Regelmatig vroegen anderen me: "Wat ga je doen met die studie Filosofie?" Dan zei ik altijd: "Ik doe er niets méé, ik doe het". Natuurlijk kun je kennis en vooral vaardigheden die je in de studie ontwikkelt, gebruiken in je werk. Een probleem analyseren, fundamentele en/of tegendraadse vragen stellen, foute redeneringen ontmaskeren: een filosoof kan goed werk doen in elke organisatie, overal waar mensen samenwerken … of elkaar tegenwerken...

Een thesis over impliciet taalgebruik; zonder kunnen we geen gesprek voeren

Bij die constatering bleef het een tijdje, na mijn afstuderen in 2005, met een thesis over een leuk en heel dagelijks onderwerp: "impliciet taalgebruik". (Echt, we kunnen geen gesprek voeren zonder!)

Een nieuwe stap: het onderwijs in...

Totdat het weer echt ging kriebelen, en ik de kans kreeg om mee te lopen op middelbare scholen waar filosofie gegeven werd. De oude liefde was weer springlevend. Hoe zou het zijn om filosofieles te geven? Hoe sluit je aan bij wat actueel is - vooral voor middelbare scholieren? Hoe zou ik het zelf aanpakken als docent?

Via de universitaire lerarenopleiding Filosofie

En nu zit ik in de master voor de universitaire lerarenopleiding Filosofie. De didactische vakken zijn nieuw voor mij, maar ook de inhoudelijke vakkennis moet wel wat worden opgefrist, merk ik zelf. En natuurlijk is het meest spannende onderdeel de stage - in mijn geval op het Theresialyceum in Tilburg.

Een bijdrage leveren om leerlingen te laten slagen!

Zo ben ik nu terechtgekomen in weer een nieuw bedrijf - want een school is natuurlijk ook een bedrijf, waar productie moet worden gedraaid (les gegeven) en resultaten moeten worden behaald: leerlingen moeten als het even kan slagen voor hun examen. Daaraan lever je als docent filosofie een bijdrage. Ik heb er veel zin!

Alle masteropleidingen

Meer weten?