Programma Filosofie

De master Filosofie heeft een omvang van 60 ECTS en bestaat uit:

 • 3 gemeenschappelijke vakken (voor alle tracks hetzelfde)
 • track-specifieke vakken behorend bij de gekozen mastertrack
 • een of meer keuzevakken
 • een masterscriptie

Vakken binnen de master Filosofie

Algemene vakken

De gemeenschappelijke vakken binnen de master Filosofie zijn:

 • Ethics
 • Enlightement en contra-enlightement
 • Political Philosophy

Meer informatie over de individuele vakken vind je in de online Studiegids.

Track-specifieke vakken Ethiek van Bedrijf en Organisatie

De track-specifieke vakken behorende bij de mastertrack Ethiek van Bedrijf en Organisatie zijn:

 • Bedrijfsethiek
 • Markt, moraliteit en samenleving
 • Organisatie-ethiek
 • Consumentisme
 • Pragmatisme en management
 • Professionalisme en Professie

Meer informatie over de individuele vakken komt te zijner tijd beschikbaar in de online Studiegids.

Track-specifieke vakken Philosophy of Contemporary Challenges

De track-specifieke vakken behorende bij de mastertrack Philosophy of Contemporary Challenges zijn:

 • Sustainability and Environmental Ethics
 • Migration, Refugees and Human Rights
 • Science and Public Policy
 • Populism and Active Citizenship
 • Inequality and Justice
 • Terrorism and Security
 • Bioethics, Technology and the Body

Track-specifieke vakken Philosophy of Humanity and Culture

De track-specifieke vakken behorende bij de mastertrack Philosophy of Humanity and Culture zijn:

 • Philosophy of Art after the War
 • Masters of Suspicion: Freud, Lacan and Žižek
 • Philosophy, Tragedy and Comedy: Nietzsche’s Birth of Tragedy
 • Identity, Race, and Gender
 • Philosophy of Religion and Secularization
 • Close Reading of Contemporary Classics I: Husserl and Heidegger on Time, Perception and Memory
 • Close Reading of Contemporary Classics II: Thinking of the Other – Levinas

Alle masteropleidingen

Meer weten?