Bianca Aarts-Sauvé

Bianca Aarts-Sauvé

“Tijdens de opleiding viel het mij op dat de hoogleraren en docenten met veel passie les gaven. Doordat de meeste naast het lesgeven ook nog werkzaam waren in de praktijk, konden ze met veel overtuiging voorbeelden en anekdotes geven. Dit inspireerde mij om de leerstof goed te beheersen om de interactie te kunnen opzoeken.”

  • 32 jaar
  • Behandelaar (fiscalist) Advance Tax Rulings, Belastingsdienst
  • Studie: LLM Fiscaal Recht
  • Afstudeerjaar: 2011
  • Linkedin

Alumna Bianca Aarts-Sauvé over de master Fiscaal Recht:
Kun je beschrijven wat je huidige functie inhoudt?

Als fiscalist bij het APA-ATR team (Advance Pricing Agreements- en Advance Tax Rulings team) geef ik op basis van een verzoek zekerheid vooraf over de fiscale gevolgen van een voorgenomen transactie of samenstel van transacties. Mijn werkzaamheden bestaan uit het beoordelen van de deelnemingsvrijstelling, de buitenlandse belastingplicht, de inhoudingsplicht dividendbelasting voor coöperaties en kwalificatie van internationale structuren waarbij hybride financieringsvormen of hybride rechtsvormen betrokken zijn. Bij een positieve beoordeling wordt er een vaststellingsovereenkomst (ruling) gesloten.

Terug naar boven

Is dit je eerste baan na afstuderen? Zo nee, wat heb je hiervoor gedaan?

De Belastingdienst is mijn eerste werkgever. Na mijn afstuderen ben ik gestart als fiscalist bij het APA-ATR team. Het APA-ATR team heeft een drietal disciplines: heffing, advance tax rulings en advance pricing agreements. In mijn eerste jaar heb ik gewerkt in de heffing. Bij dit onderdeel hield ik me bezig met de beoordeling van aangiften van houdster- en financieringsvennootschappen. Daarna ben ik terecht gekomen bij de discipline advance tax rulings.

Terug naar boven

Hoe ben je met dit bedrijf in contact gekomen?

Tijdens mijn studie was ik werkzaam bij de Belastingtelefoon. Door mijn leidinggevende werd ik geattendeerd op het jong fiscalisten traject dat door de Belastingdienst werd opgestart om nieuwe medewerkers te werven. Voor dit traject ben ik aangenomen en na mijn afstuderen ben ik in dienst getreden bij de Belastingdienst te Rotterdam.

Terug naar boven

Wat was voor jou het belangrijkste moment in je studie?

Het belangrijkste moment tijdens mijn studie was het afstudeerproject. Ik had ervoor gekozen om deel te nemen aan het Gent Project. Door het Gent Project ben ik voor het eerst in aanraking gekomen met de toepassing van het Europese / Internationale belastingrecht. Het Gent Project heeft me laten inzien dat ik me wilde gaan bezighouden met de internationale aspecten van de belastingwetgeving.

Terug naar boven

Hoe gebruik je de kennis die je hebt opgedaan tijdens je studie aan Tilburg University in je werk?

De kennis opgedaan tijdens mijn studie vormt de basis voor mijn dagelijkse werkzaamheden. Het zorgt ervoor dat ik de problematiek die speelt in de verzoeken kan herkennen en kan analyseren. De basiskennis is noodzakelijk om de desbetreffende regelingen specifieker te onderzoeken en toe te passen om uiteindelijk tot een oordeel te komen.

Terug naar boven

Voldoet je huidige baan aan de verwachtingen die je had als student?

Tijdens mijn studie had ik geen goed beeld over mijn toekomstige baan. Het beeld wat ik toen had van de werkzaamheden als fiscalist zagen voornamelijk op het invullen van aangiften en het adviseren op dat gebied. Mijn huidige baan heeft mijn verwachtingen overtroffen. Elke dag ga ik theoretisch aan de slag met de uitvoering van de Nederlandse en Internationale belastingwetgeving, sta ik contact met adviseur (of belastingplichtige) van internationaal opererende ondernemingen en spar ik met mijn collega’s.

Terug naar boven

Wat heeft je verrast aan de opleiding? Wat vond je bijzonder?

Tijdens de opleiding viel het mij op dat de hoogleraren en docenten met veel passie les gaven. Doordat de meeste naast het lesgeven ook nog werkzaam waren in de praktijk, konden ze met veel overtuiging voorbeelden en anekdotes geven. Dit inspireerde mij om de leerstof goed te beheersen om de interactie te kunnen opzoeken.

Terug naar boven

Heb je tijdens je studie ook deelgenomen aan extra curriculaire activiteiten? En zoja, hoe hebben deze bijgedragen aan je persoonlijke ontwikkeling?

Tijdens mijn studie heb ik niet deelgenomen aan extra curriculaire activiteiten. Achteraf heb ik hier spijt van. Deze activiteiten zorgen naast kennisontwikkeling (studie) voor andere competenties zoals netwerken.

Terug naar boven

Wat is je ambitie? Waar zie je jezelf over 5 of 10 jaar?

Per 1 september 2014 ben ik overgestapt naar de Belastingdienst afdeling Grote Ondernemingen te Maastricht. Als klantcoördinator ben ik daar het fiscale aanspreekpunt voor een aantal belastingplichtigen. In deze functie kan ik mij fiscaal breder gaan ontwikkelen.

De kansen die voorbij komen zal ik zeker grijpen. Het belangrijkste is dat ik mij kan blijven ontwikkelen zowel op het vlak van de fiscaliteit als persoonlijk.

Terug naar boven

Heb je nog advies voor huidige studenten?

Oriënteer je tijdens je studie op de praktijk. Wat wil ik na mijn studie gaan doen en welke werkgever pas daarbij. Sluit de Belastingdienst niet uit. Bij de Belastingdienst ben je verantwoordelijk voor je dossiers en – voor mij heel belangrijk – je krijgt de kans om je te ontwikkelingen in de richting die bij je past. De Belastingdienst geeft je hiervoor studiemogelijkheden.

Terug naar boven


Alle masteropleidingen

Meer weten?