Students participating in a lecture

Premaster Jeugdliteratuur

De premaster Jeugdliteratuur is bedoeld voor (1) studenten met een afgeronde hbo-opleiding die voldoende relevant is om - via de premaster - te worden toegelaten tot de master, en (2) studenten met een afgeronde universitaire opleiding die over onvoldoende voorkennis beschikken om rechtstreeks tot de master te kunnen worden toegelaten.

Het programma van de premaster

De premaster Jeugdliteratuur duurt één jaar en heeft een minimale omvang van 30 ECTS.

  • De Toelatingscommissie kan op basis van je vooropleiding extra vakken voorschrijven tot een maximum van 60 ECTS.
  • Je volgt zowel Nederlandstalige als Engelstalige vakken, die verpreid over het jaar plaatsvinden.
  • Je kunt op één moment in het jaar starten: eind augustus.
Vakken premaster Jeugdliteratuur

Toelating en aanmelden

  1. Met een vooropleiding op hbo-niveau vraag je toelating aan tot de premaster. De Toelatingscommissie van de opleiding beoordeelt op basis van door jou aan te leveren documenten of je vooropleiding voldoende aansluit om tot de premaster te worden toegelaten.
    Alleen met een officieel erkende, vierjarige hbo-opleiding (240 ECTS) kun je worden toegelaten tot het premasterprogramma. Tweejarige hbo-opleidingen geven géén toegang. Werkervaring en cursussen kunnen niet als aanvulling of compensatie dienen.
  2. Met een vooropleiding op wo-niveau vraag je toelating aan tot de master. De Toelatingscommissie van de opleiding beoordeelt op basis van door jou aan te leveren documenten of je vooropleiding voldoende aansluit om rechtstreeks tot de master te worden toegelaten. Oordeelt de Commissie dat de aansluiting onvoldoende is, dan kan zij een premaster voorschrijven, mits de ontbrekende voorkennis hiermee kan worden overbrugd.

Check de toelatings- en aanmeldprocedure

Geïnteresseerd in de Jeugdliteratuur track?

Check je toelaatbaarheid en de deadlines voor aanmelden