Premaster Jeugdliteratuur

Het premasterprogramma dat je volgt om door te kunnen stromen naar de mastertrack Jeugdliteratuur wanneer je niet direct toelaatbaar bent, heeft in principe een omvang van 60 ECTS (één jaar in voltijd of twee jaar in deeltijd). Afhankelijk van je vooropleiding is het ook mogelijk om een verkorte premaster van 30 ECTS te volgen.

Programma

Najaarssemester 30 ECTS in totaal (september - januari)

Verplichte vakken        

  • Cultuuruitingen voor de jeugd
  • Doing Research 2.1
  • Intermediality
  • Interpretatie van cultuuruitingen
  • Transformations of the Public Sphere

Voorjaarssemester 30 ECTS in totaal (februari - juli)

Verplichte vakken       

  • De leraar als onderzoeker: plan, proces, product
  • Doing Research 2.2
  • Het collectieve geheugen
  • Populaire cultuur en celebrities
  • Retorica in het publieke debat

Raadpleeg voor meer informatie over de vakken de online Studiegids.

Wil jij het premasterprogramma volgen om tot de master te kunnen worden toegelaten?

Lees dan meer over de toelatingseisen en de aanmeldprocedure.

Alle masteropleidingen

Meer weten?