Interviews Klinische Forensische Psychologie


Image Joyce Heijsman

Alumna Joyce Heijsman

Joyce volgde de bachelor Psychologie en het masterprogramma Klinische Forensische Psychologie en werkt als psycholoog op een forensische polikliniek.

"Bijzonder aan mijn afstudeeronderzoek vond ik het resultaat dat ondanks dat mensen zelf slachtoffer zijn geweest, zelf soms later in hun leven ook dader worden"


Joyce over haar ervaringen:


Wat is je huidige functie?

Ik werk als psycholoog bij de forensische polikliniek Palier. Ik heb een eigen caseload met cliënten die ik behandel. Daarnaast doe ik ook intakes en psychologisch onderzoek. 

Terug naar boven

Hoe ziet je carrière eruit?

Na mijn afstuderen vermoedde ik dat het vinden van een baan een lastige klus zou worden. Ik wilde graag ervaring opdoen en reizen. Ik ben drie maanden naar Sri Lanka geweest en heb daar gewerkt als vrijwilliger/coördinator in psychologische projecten. Bij terugkomst ben ik met een andere passie begonnen. Samen met een mede masterstudent heb ik een praktijk opgestart in dieetpsychologie, genaamd Slimthinking. Tegelijkertijd kon ik starten met een werkervaringsplaats bij Forensisch Polikliniek Palier om ervaring op te doen in de forensische Geestelijke Gezondheid Zorg. 

Momenteel heeft Slimthinking een vestiging in Tiel en Tilburg en werken we aan een basisplek binnen de eerstelijnszorg. Vanuit de werkervaringsplaats bij Palier heb ik een contract aangeboden gekregen. Daarnaast volg ik een HBO deeltijdcursus Psychotrauma om me meer te verdiepen in traumabehandeling. 

Terug naar boven

Wat zijn je verdere ambities?

Mijn ambities liggen onder andere in het volgen van de GZ opleiding, omdat mijn interesse vooral uitgaat naar het behandelen van cliënten. Daarnaast hoop ik mijzelf in de toekomst verder te specialiseren tot traumatherapeut. Binnen mijn werk als forensisch psycholoog en als coach bij Slimthinking pas ik veel elementen van de Cognitieve GedragsTherapie toe, dus een CGT opleiding staat ook op mijn lijstje.

Terug naar boven

Waarom heb je destijds voor Tilburg University gekozen en waarom voor de studie?

Omdat ik uit Zeeland kwam was Tilburg reis technisch gezien een goede optie. Ook sprak de voorlichtingsdag me erg aan. Psychologie vond ik altijd al interessant maar ik was verder zoekende, dus een brede, gevarieerde bachelor kwam mij wel goed uit. 

Pas tijdens de bachelor hoorde ik over de forensische master, die twee van mijn grote interesses combineerde, psychologie en criminologie. De keuze was toen snel gemaakt, zeker ook omdat het een vrij unieke master was, die voor het tweede jaar pas gegeven werd.

Terug naar boven

Waar ben je op afgestudeerd?

Ik ben afgestudeerd met mijn onderzoek naar victimisatie én daderschap onder psychiatrische patiënten en de invloed daarop van posttraumatische stress-stoornis (PTSS) klachten en victimisatie in de jeugd. Ik vond het bijzonder dat ondanks dat mensen zelf slachtoffer zijn geweest, zelf soms later in hun leven ook dader worden. PTSS klachten en eerder slachtoffer zijn in de jeugd bleken significante voorspellers te zijn om later als volwassene ook dader te worden. 

Terug naar boven

Beantwoordde de studie aan je verwachtingen?

Ik had niet veel verwachtingen over de bachelor Psychologie maar de opleiding bleek uitdagender dan ik dacht. Met vakken als bijvoorbeeld ‘Hersenen en Gedrag’. Je krijgt naar mijn idee een basis aan kennis mee waar je pas later echt mee aan de slag gaat. De master Forensische Psychologie bleek echter veel specialistischer, waarbij we aan de hand van wetenschappelijke artikelen up to date werden gebracht over nieuwe ontwikkelingen in de forensische sector. Daarnaast was de masterstage van 9 maanden erg waardevol, waarin je meteen de opgedane kennis kon toepassen in de praktijk.

Terug naar boven

Is de studie van toegevoegde waarde geweest voor je huidige functie?

De link tussen de theorie en de praktijk is misschien niet altijd even duidelijk, maar uiteindelijk neem je het als uitgangspunt mee in je werk en je blijkt er toch meer te in blijven hangen. Zeker de vakken uit de forensische master sluiten nauw aan bij mijn huidige werk. Deze vakken gingen bijvoorbeeld in op de theorie achter onder andere jeugdige delictplegers, plegers met een verstandelijke beperking en sexuele delinquenten. Daarnaast werd er aandacht besteed aan risicotaxatie, het kunnen inschatten van het gevaar voor de samenleving, een belangrijk onderdeel binnen de forensische psychologie.

Terug naar boven

Wat is je advies aan studiekiezers?

Probeer voor jezelf goed uit te zoeken waar je nu écht enthousiast van wordt. Zeker als je nog niet precies weet wat je wilt worden, is het in ieder geval een indicatie dat je op de goeie weg zit. Want de studie is een mooie basis, maar de perfecte baan uitvogelen komt pas daarna. En uit eigen ervaring: hoe enthousiaster je bent hoe makkelijker sommige dingen zullen gaan. En als het wel moeite kost, sleept je motivatie je er doorheen!

Terug naar boven

Alle masteropleidingen

Meer weten?