Alumna Nina TomassenNina Tomassen jpg
  • Leeftijd: 23 jaar
  • Master track: PGG Kinder- en Jeugdpsychologie
  • Stage: Psychologisch Instituut Tilburg
  • Thesis: Het Verband tussen het Opleidingsniveau van Ouders en Depressieve Symptomen bij Tieners: Hoe beïnvloeden communicatie binnen het gezin, opvoedingsstijl en de gezondheid van ouders dit verband?

Wat waren je verwachtingen van de master vooraf?

Eindelijk de praktijk in! In de bachelor hebben we maar weinig praktijkonderwijs gehad. Ik keek er dan ook naar uit om echt cliëntencontact te hebben.

Waar heb je stage gelopen?

Ik heb stage gelopen bij het Psychologisch Instituut Tilburg. Het PIT is gespecialiseerd in het verrichten van (neuro)psychologisch onderzoek maar biedt ook behandeling en begeleiding aan kinderen, jongeren en volwassenen. Ik heb tijdens deze stage veel ervaring op kunnen doen in de diagnostiek.

Was deze stageplaats een bewuste keuze?

Ja, het leek me erg leuk om te werken met verschillende leeftijden en problematiek. Hierdoor hoopte ik van elke doelgroep wat mee te krijgen en een beter beeld te krijgen van wat ik leuk vind. Ik had er van tevoren echter niet bij stilgestaan dat het Instituut meer gericht is op diagnostiek, waardoor ik minder heb kunnen meelopen op het gebied van behandeling. Dit vond ik wel jammer

Hoe heb je de zoektocht naar een stageplaats ervaren?

Het is niet gemakkelijk om een leuke stageplaats te vinden. Deze zoektocht was spannend en het was dan ook een enorme opluchting toen ik bij het PIT werd aangenomen als stagiaire.

Hoe heb je de stagebegeleiding op de instelling ervaren?

Ik heb mijn stagebegeleiding als zeer positief ervaren. Ik werd vanaf het begin af aan door het hele team hartelijk ontvangen en zij stonden altijd open voor vragen. Ik ben zowel op persoonlijk als professioneel vlak veel gegroeid, mede dankzij de goede begeleiding.

Zou je aan kunnen geven hoe je week er ongeveer uit zag?

Ik liep stage op maandag, dinsdag en donderdag. In de ochtend nam ik meestal psychologisch onderzoek af, vonden er gesprekken plaats en werkte ik onderzoeken uit. In de middag was er vaak een rapportbespreking. In dit overleg bespreek je samen met de rest van het team de resultaten van het onderzoek en kom je gezamenlijk tot een conclusie. Vervolgens vond het adviesgesprek plaats met bijvoorbeeld de ouders, soms het kind en/of Bureau Jeugdzorg. Er waren ook dagen waarop ik geen afspraken had, dan was ik voornamelijk bezig met het uitwerken van de onderzoeken. Op het einde van mijn stage kwamen die dagen echter bijna niet meer voor, omdat ik het druk had met mijn eigen cliënten.

De woensdag besteedde ik aan mijn scriptie. Voor mijn onderzoek maakte ik gebruik van bestaande data, waardoor ik ter compensatie 100 uur bij een ander onderzoek moest helpen bij dataverzameling. Dit deed ik meestal op de woensdagmiddag. Het werken aan mijn scriptie was niet mijn hobby, maar ik heb het hele proces als minder stressvol ervaren dan ik had verwacht. Mijn begeleider heeft hier een groot aandeel in gehad. Zijn feedback was concreet en positief gebracht, waardoor ik gemotiveerd bleef om door te gaan.

Op vrijdag waren er colleges. Als ik nu terugkijk op de verschillende vakken die ik in mijn master heb gevolgd, dan vind ik het merkwaardig dat het vak behandelmethoden als laatst is ingezet. Tijdens dit vak ga je namelijk voor het eerst echt in op de belangrijkste behandelvormen. Het zou beter geweest zijn als dit vak voor het begin van je stage afgerond zou zijn. Het vak Infant Mental Health vond ik leuk, maar erg specifiek. Er zijn namelijk maar weinig studenten die werkzaam zijn met baby’s. Het vak Jeugdzorg bevat redelijk taaie en feitelijke stof maar is wel erg nuttig.

Ik kijk terug op een leerzaam en druk jaar, toch had ik in de weekenden vaak wel tijd om dingen voor mezelf te doen. Tegen het einde van het jaar werd dit wel minder doordat ik alles moest afronden.

Ben je als persoon gegroeid door het masterjaar?

Ja, ik heb meer zelfvertrouwen gekregen. Je krijgt tijdens het masterjaar inzicht in je sterke en zwakke punten en in hoe je als psycholoog functioneert. Het begint met kleine sprongetjes vooruit en na negen maanden voelde ik me meer collega dan stagiaire. Ik ben trots op wat ik allemaal geleerd heb het afgelopen jaar.

Wat zijn je plannen voor de toekomst?

In mijn toekomstige werk als psycholoog hoop ik de diversiteit die ik tijdens mijn stage heb ervaren terug te kunnen vinden. Ik vond het leuk om te werken met verschillende doelgroepen. Zo had ik het ene moment een adviesgesprek waarin je het vermoeden van dyslexie bevestigde en even later een adviesgesprek waarin ik ouders vertelde dat er bij hun kind sprake is van een hechtingsprobleem. Ieder gesprek vraagt een andere houding en aanpak, waardoor ik continu geprikkeld en uitgedaagd werd. Op dit moment werk ik fulltime als administratief medewerkster bij een verzekeringsmaatschappij. Voordat ik begin aan mijn zoektocht naar een baan binnen mijn vakgebied ga ik nog een mooie reis maken. Na deze reis hoop ik snel leuk werk te vinden waarbij ik me verder kan ontwikkelen als psycholoog.


 

Alle masteropleidingen

Meer weten?