Alumna Saskia PetersSaskia Peters jpg
  • Saskia Peters
  • Leeftijd: 24 jaar
  • Master track: PGG Kinder- en Jeugdpsychologie
  • Stage: Bernadette school
  • Thesis: Een Opbrengstgerichte Benadering-profiel binnen het ZML-onderwijs: Predictoren van het uitstroomprofiel

Wat waren je verwachtingen van de master voordat je startte?

Dat het een heel druk jaar zou gaan worden. Je hoort van iedereen dat het masterjaar erg druk is; hier heb ik me dus op ingesteld. Daarnaast verwachtte ik niet zo zeer een verbreding van de stof, maar meer een verdieping.

Hoe kijk je terug op de verschillende theoretische vakken?

Jeugdzorg was een taai vak: het was erg theoretisch maar wel belangrijk. Het is goed om te weten wat de regelgeving is. Het was fijn dat er zo nu en dan gastdocenten iets kwamen vertellen. Zij vertelden vanuit de praktijk over hun ervaringen, wat de stof meer tastbaar maakte.

IFH: Ik had van tevoren gedacht dat ik dit vak niet erg interessant zou vinden, maar het heeft me positief verrast. Het vak was vernieuwend en dit sprak me aan.

Behandelmethoden: dit vak heb ik als minder interessant ervaren. Op mijn stage wordt namelijk geen behandeling gedaan, waardoor ik hier minder aan had. Het was wel prettig om wat meer inzicht te krijgen in wat er binnen de behandeling mogelijk is.

Waar heb je stage gelopen?

Ik heb stage gelopen op een ZML-school. Dit is een school voor kinderen van 4 tot 20 jaar met een verstandelijke beperking met daarnaast bijkomende problemen zoals autisme of ADHD.

Hoe zag jouw week eruit?

Maandag liep ik stage en begon ik meestal met het afnemen van testmateriaal. In de middag werkte ik het verslag uit. Mijn werkzaamheden werden afgewisseld door observaties in de klas, teamvergaderingen, gesprekken met ouders, overleggen met docenten etc. Op dinsdag liep ik ook stage. Woensdag was de dag die ik besteedde aan onderzoek. De dataverzameling deed ik op de stage-instelling, maar ik kon vaak thuis aan mijn thesis werken. Donderdag liep ik ook stage.

De maandagen, dinsdagen en donderdagen na mijn stage gaf ik nog een uurtje bijles in de avond.

Vrijdag waren er colleges in de ochtend. In de middag deed ik vaak niets omdat ik moe was van de volle week.

Zaterdag en zondag besteedde ik aan ontspanning en sociale activiteiten. Daarnaast werkte ik aan opdrachten voor de universiteit.

Hoe heb je dit ervaren?

Druk! Ik vond het vooral in het begin erg wennen. Alles is nieuw en je weet nog niet zo goed wat er van je verwacht wordt. Het kostte daardoor allemaal veel energie. Later merkte ik dat ik gewend was geraakt aan het ritme en beter wist wat er van je verwacht werd.

Wat was voor jou de grootste verandering tijdens het masterjaar.

De grootste verandering was dat ik me nu eindelijk een beeld kon vormen van de dagelijkse werkzaamheden van een psycholoog. Alles wat je in de afgelopen 3 jaar geleerd hebt valt als een puzzel in elkaar.

Wat heeft je het meest verrast dit jaar?

Ik had niet verwacht dat de psycholoog zo’n belangrijke functie heeft binnen een school. De psycholoog wordt een beetje op gelijke hoogte met het managementteam gezien en heeft een adviserende rol voor docenten, ondersteunend personeel en ouders. De psycholoog moet een soort helikopterview over de school hebben en weet precies van elk kind hoe dit ervoor staat. Daarnaast had ik niet verwacht dat je als psycholoog ook op basis van alleen dossierinformatie uitspraken zou moeten doen. Bij ons is de psycholoog bijvoorbeeld ook verantwoordelijk voor het beoordelen of een leerling past op de school. Dit moet gedaan worden op basis van dossierinformatie.

Wat doe je op dit moment?

Momenteel werk ik als invaller persoonlijk begeleider op een woongroep voor jongeren van 17 tot 24 jaar. Ik zie dit als een startfunctie. Ik blijf op deze manier namelijk wel in aanraking met de doelgroep. Ondertussen ben ik verder aan het solliciteren naar een baan als psycholoog in het onderwijs.

Wat zijn jouw toekomstwensen?

Ik zou graag (deeltijd) willen starten met de PABO. Het onderwijs is mij ontzettend goed bevallen. Ik mis mijn stage namelijk nog elke dag. Het lijkt me dan ook mooi als ik later psychologie en onderwijs verder zou kunnen combineren.

Heeft de opleiding jou goed voorbereid op je toekomstige baan?

Jazeker. Wat mij opviel is dat je vanuit de bachelor echt veel meer weet over de praktijk dan wat ik in eerste instantie dacht. Daarnaast heeft de Master en dan met name de stage gecombineerd met vakken mij voorbereid om als basispsycholoog aan het werk te gaan.

Heb je het idee dat je persoonlijk veranderd bent door het masterjaar?

Ik denk het wel. Door heel bewust te werken aan de toekomst merk je dat je verandert. Tijdens je stage ga je jezelf tegenkomen, waardoor je dingen op een andere manier leert doen. Ik heb het gevoel dat ik als persoon veranderd ben, maar ik vind het moeilijk om aan te geven waar dat dan precies in zit.

Hoe heb je de begeleiding van de docenten ervaren?

Als heel prettig. In vergelijking met de bachelor is de Master veel kleinschaliger. Doordat je bij de thesis en stage individueel begeleid wordt door een docent, kennen ze je op den duur bij je naam waardoor het veel laagdrempeliger wordt om vragen te stellen.

Zou je de Master aanraden aan andere studenten?

Wanneer iemand geïnteresseerd is in het klinisch werk met de doelgroep kinderen zeker. Het mooie van deze Master is dat je zelf invloed hebt op welke stage en Masterthesis je gaat doen. Op deze manier kun je de inhoud aanpassen naar jouw interesse. Dit heb ik zelf ook bewust gedaan. Ik heb namelijk tussen mijn bachelor en Master een tussenjaar genomen doordat ik in het bestuur ben gegaan van de studievereniging. Ik wilde voor mijzelf uitzoeken waar mijn interesse lag en er voor zorgen dat ik een stageplaats heel bewust koos. Ik zie de stage namelijk als een belangrijk onderdeel van de start van mijn carrière.

Wat zou je studenten adviseren die zich willen oriënteren op een stage?

Ik denk dat het belangrijk is dat je jezelf verdiept in de mogelijkheden. Er is namelijk veel meer mogelijk dat wat ik eerst dacht. Daarnaast zou ik met studenten praten die al stagelopen. Zij kunnen je een goed beeld geven van de werkzaamheden. Als laatste is het belangrijk dat je een stageplaats kiest op je gevoel. De sfeer in het gebouw en het contact met je stagebegeleider, alles moet goed voelen.

Alle masteropleidingen

Meer weten?