Alumna Vivian PeerboomsVivian Peerbooms
  • Leeftijd: 22
  • Mastertrack: pgg kinder- en Jeugdpsychologie
  • Stage: Almata Jeugdzorg +
  • Thesis: The association between family structure and depressive symptoms in adolescents


Wat waren je verwachtingen voordat je begon aan de master?

Ik had voornamelijk verwachtingen van de stage. Ik had heel veel zin om eindelijk toe te passen wat ik de afgelopen 3 jaar had geleerd. Ik vond het ook wel spannend. Het is zo anders dan studeren.

Hoe is het vinden van een stageplaats verlopen?

Dit een moeilijk en ook wel een frustrerend proces geweest. Ik heb veel brieven gestuurd en kreeg vaak te horen dat ik niet uitgenodigd was omdat ik ‘’geen ervaring had”. Dit frustreerde mij omdat ik juist graag stage wil gaan lopen om ervaring te krijgen. Ik ben uiteindelijk langs geweest bij het inloopspreekuur Student Career Center. Hier heb ik veel aan gehad. Ze hebben mij geleerd hoe ik mezelf het beste kan verkopen ook zonder ervaring. Ik raad iedereen aan om hier gebruik van te maken. Mijn stageplaats heb ik uiteindelijk gevonden via blackboard.

Waar heb je stage gelopen?

Ik heb stage gelopen bij Almata Jeugdzorg Plus, dit is gesloten jeugdzorg. Ik liep stage als behandelcoördinator bij twee verschillende groepen. Eén jongensgroep en één gemengde groep met een leeftijd tussen de 12-18 jaar. De kinderen zijn allemaal lichtverstandelijk beperkt en hebben daarnaast forse gedragsproblemen.

Mijn taken bestonden met name uit het opstellen van behandelplannen, voeren van intakegesprekken, contact onderhouden met ouders/gezinsvoogd, evalueren van behandelingen, uitvoeren van risicotaxaties met het oog op verlof, beoordelen van dossiers, gesprekjes met de jongeren en het uitvoeren van diagnostiek. Diagnostiek werd niet standaard uitgevoerd. Vaak was er al veel bekend waardoor het niet nodig was. Diagnostiek werd alleen uitgevoerd wanneer er een specifieke hulpvraag was.

Wat heeft de meeste indruk op je gemaakt tijdens de stage?

De dossiers van de kinderen. Ze hebben vaak zo veel al meegemaakt. Vaak is er naast hun verstandelijke beperking sprake van mishandeling, verwaarlozing en/of misbruik, wat tot gevolg heeft dat ze niet meer kunnen functioneren in de maatschappij. De cijfers laten zien dat slechts 10 procent van de kinderen die hier zitten erna weer  een leven in de maatschappij kunnen opbouwen. Er is weleens aan mij gevraagd hoe ik daar tevreden mee kan zijn. Ik heb moeten leren om doelen kleiner te maken. Ik haalde voldoening uit elke stap. Ik was vaak trots om te zien hoe goed deze kinderen kunnen functioneren wanneer ze veiligheid en structuur geboden kregen.

Hoe zag jouw week er uit?

Op maandag werkte ik aan mijn scriptie en aan opdrachten voor thuis. Op dinsdag t/m donderdag liep ik stage en op vrijdag moest ik naar de universiteit voor onderwijs.

In het weekend had ik tijd voor mij zelf. Het masterjaar is zwaar. Ik denk zwaarder dan gewoon werken omdat je in het weekend en in de avonden nog opdrachten voor de universiteit moet maken.

Toch vond ik het alles bij elkaar wel goed te doen. Ik heb bewust gekozen af te toe tijd voor mijzelf te nemen en niet standaard voor een 10 te willen gaan. Uiteindelijk heb ik al mijn vakken met een goed punt afgesloten en ik denk dat mijn ontspannen houding daaraan bijgedragen heeft.

Wat was voor jou de grootste verandering

Dat je opeens zoveel meer uren maakt voor je opleiding. Dit is een grote verandering vergeleken met de bachelor. Zelf heb ik dit niet als vervelend ervaren omdat ik het heel leuk vond om stage te lopen. Ik haalde er veel energie en voldoening uit.

Heb je het idee dat je als persoon veranderd bent door de stage?

Ja, zeker. Ik heb het idee dat ik veel meer zelfvertrouwen heb, meer open ben en zelfstandiger kan werken. Ik durf nu te vertrouwen in mijn kunnen.

Mijn stagebegeleider was erg betrokken en heeft mij goed ondersteund tijden mijn stage waardoor ik deze groei heb kunnen maken.  Ze gaf me veel complimenten waardoor ik vertrouwen kreeg in mijn kunnen. Ik heb van nature een open, nieuwsgierige en betrokken houding, en ik denk dat dit ook heeft bijgedragen. Hierdoor kreeg ik namelijk ook de kans om te laten zien wat ik kon.

Wat doe je op dit moment?

Ik wilde nog graag een tweede Master doen. Ik was namelijk pas 21 jaar toen ik de Master track Kinder- en Jeugdpsychologie afrondde, waardoor ik nog de ruimte had om verder te studeren. Ik doe op dit moment de Master track Volwassenenpsychologie met een stage bij PsyQ. Hierdoor kan ik mijzelf zo breed mogelijk opleiden voor de arbeidsmarkt en heb ik de mogelijkheid om nog wat meer te weten te komen over behandelingen. Dit is namelijk nauwelijks aan bod gekomen in mijn vorige stage.

Wat zijn je dromen op carrièregebied?

Ik zou later graag willen gaan werken in Limburg, ik kom hier namelijk vandaan. Daarnaast zou ik graag willen werken in de 2e lijnszorg. De zwaarte van de problematiek in deze setting spreekt mij  aan.

Heeft de Master Kinder- en Jeugdpsychologie jou voldoende bagage gegeven om deze droom te verwezenlijken?

Ja, ik denk het wel. Voornamelijk de stage heb ik als heel nuttig ervaren. Hier heb ik  geleerd om mijn kennis om te zetten naar de praktijk.

Alle masteropleidingen

Meer weten?