Students participating in a lecture

Programma en vakken Klinische Kinder- en Jeugdpsychologie

Leer problemen in de ontwikkeling van kinderen en adolescenten begrijpen en behandelen. Als afgestudeerd basispsycholoog kun je kinderen en jongeren diagnosticeren en behandelen volgens de meest recente wetenschappelijke inzichten.

Programmastructuur

Het éénjarige programma bestaat uit in totaal 60 ECTS, waarvan:

  • 4 kernvakken (24 ECTS)
  • Klinische stage (18 ECTS)
  • Masterthesis (18 ECTS)

Je kunt deze master alleen starten per eind augustus.

Inhoud van het programma

Kernvakken
Klinische stage en masterthesis

Klinische Kinder- en Jeugdpsychologie in het kort

Volg een mix van theoretisch-wetenschappelijke en praktijkgerichte vakken volgens het scientist-practitioner model, waarbij je de opgedane kennis meteen in de praktijk toepast door middel van een intensieve en langdurige klinische stage.

  • Loop het hele masterjaar drie dagen per week stage in een instelling op het terrein van de geestelijke gezondheidszorg, zoals basis GGZ, specialistische GGZ, onderwijs, verstandelijke-gehandicaptenzorg en jeugdhulpverlening. Tijdens de stage krijg je persoonlijke begeleiding vanuit de opleiding. 
  • Je hebt de mogelijkheid om je Basisaantekening Psychodiagnostiek te behalen. Daarmee heb je een goede aansluiting op de postdoctorale GZ-opleidingen.
  • Een kleinschalige opleiding met een goede sfeer en veel persoonlijk contact.

Optimaal oriënteren?

Kijk welke voorlichting het beste bij je situatie past

Geïnteresseerd in de Msc Klinische Kinder- en Jeugdpsychologie?

Check je toelaatbaarheid en de deadlines voor aanmelden