Premaster Labour Law and Employment Relations

Haal in 2 jaar tijd je master Labour Law and Employment Relations

Heb je een bachelordiploma HBO-Recht behaald en wil je verder studeren? De premaster Labour Law and Employment Relations vormt de linkt tussen jouw HBO-Recht opleiding en de master Labour Law and Employment Relations. De premaster start in september en vervolgens kun je, mits je de premaster volledig afrondt, het jaar daarop in september starten met de master.

Programma

De premaster bestaat uit bachelorvakken van Tilburg Law School.

Bekijk hier de vakken

Najaarssemester

 • Academisch Juridisch Denken
 • Burgelijk Procesrecht en Geschiloplossing
 • Goederenrecht
 • Grondrechten
 • Integratievak Staats- en Bestuursrecht
 • Strafrechtelijke Aansprakelijkheid
 • Taaltoets Nederlands

Voorjaarssemester

 • Aansprakelijkheidsrecht
 • Making and shaping of Markets through Harmonization in the EU
 • Rechtsbescherming tegen de Overheid
 • Rechtsfilosofie B
 • Strafprocesrecht

In de Studiegids vind je meer informatie over de vakken en de structuur van het programma.

 

Toelatingsprocedure op basis van HBO-Recht (2017-2018)

Aantal toe te laten kandidaten

Het aantal studenten dat per september 2017 met een HBO-Rechten diploma kan instromen in een premasterprogramma van Tilburg Law School is vastgesteld op 175. Aanmelden kan per 1 december 2016.

Deadline aanmelding

Kandidaten moeten zich aanmelden vóór 1 mei 2017, via het webformulier EN via Studielink (de premasters staan onder B Rechts­geleerd­heid vermeld. Let op dat je de juiste premaster aanvinkt).

Kandidaten Juridische Hogeschool Avans-Fontys en Hogeschool van Arnhem en Nijmegen: bij voorrang geplaatst (Green Lane)

a.      Alle kandidaten van de Juridische Hogeschool Avans-Fontys (verder Avans-Fontys) of Hoge­school van Arnhem en Nijmegen (verder: HAN) worden zonder meer voorwaardelijk toegelaten (“Green Lane”). Ook wanneer het aantal kandidaten hoger is dan 175 worden deze allen toegelaten.

b.      Voorwaarde voor feitelijke toelating is dat kandidaten uiterlijk op 15 augustus 2017 beschikken over een diploma Bachelor HBO-rechten (of op die datum een originele ‘Verklaring van afstuderen’ kunnen overleggen, afgegeven door de HBO-instelling, waarin staat dat de student vóór 1 september 2017 zal zijn afgestudeerd).

Overige kandidaten: lotingslijst

a.      Indien het aantal van 175 aanmeldingen (met Avans-Fontys kandidaten) niet wordt bereikt, worden kandidaten met een HBO-rechten diploma van andere hogescholen toegelaten tot het maximum van 175 is bereikt. Indien een selectie van kandidaten nodig is, zal die door een willekeurige loting plaatsvinden.

b.      De tussentijdse stand van zaken wordt opgemaakt op 17 mei, 1 juli, 1 augustus en 15 augustus 2017. De kandidaten op de lotingslijst krijgen kort na die data per e-mail bericht over de stand van zaken: zijn zij voorwaardelijk toegelaten (ingeloot) of zijn zij nog niet voorwaardelijk toegelaten (‘nog op de nieuwe lotingslijst’ of ná 15 augustus: ‘geen plaatsing’).

c.      Ook voor deze kandidaten geldt uiteraard dat voorwaarde voor feitelijke toelating is dat zij uiterlijk op 15 augustus 2017 moeten beschikken over een diploma Bachelor HBO-rechten (of op die datum een originele ‘Verklaring van afstuderen’ kunnen overleggen, afgegeven door de HBO-instelling, waarin staat dat de student vóór 1 september 2017 zal zijn afgestudeerd).

Toelichting

Deze regeling is bedoeld voor kandidaten met een HBO-Rechten diploma die in september 2017 willen instromen in een premasterprogramma ter voorbereiding op één van de masteropleidingen van Tilburg Law School.

Voor de kandidaten van de Juridische hogeschool Avans-Fontys en de Hogeschool Arnhem en Nijmegen geldt dat wij ze met voorrang zullen toelaten, zonder nadere toetsing of loting. De praktijk leert dat het aantal aanmeldingen van deze hogescholen het hoogst is en dat zij het best presteren in de premasterprogramma’s (in vergelijking met kandidaten van andere hogescholen).

Kandidaten van andere hogescholen met een HBO-Rechten diploma laten we toe mits het totale aantal kandidaten onder de 175 blijft. Alleen indien het totale aantal aanmeldingen hoger is dan het aantal plaatsen, zullen we in deze groep loten. Dit gaat om een willekeurige loting; elke kandidaat heeft even veel kans te worden ingeloot.Alle masteropleidingen

Meer weten?