Pre-Master's Program Law and Technology

Haal in 2 jaar tijd je master

De premaster Law and Technology biedt studenten met een bachelordiploma HBO Recht aansluiting op de master Law and Technology. De premaster start in september en vervolgens kun je, mits je de premaster volledig afrondt, het jaar daarop in september starten met de master. Zo kun je in twee jaar het civiel effect behalen. Het civiel effect heb je nodig indien je voor een togaberoep kiest.

Programma

Het premasterprogramma Law and Technology bestaat uit 66 ECTS aan bachelorvakken. In de Studiegids vind je meer informatie over de vakken en het programma 2017-2018.

Toelatingsprocedure premasters op basis van HBO-Rechten 2018-2019

Deze procedure is bedoeld voor kandidaten met een HBO-Rechten diploma die in september 2018 willen instromen in een premasterprogramma ter voorbereiding op één van de masteropleidingen van Tilburg Law School. Je kunt je momenteel aanmelden voor collegejaar 2018-2019.

 1. Aantal toe te laten kandidaten

Het aantal studenten dat per september 2018 met een HBO-Rechten bachelordiploma kan instromen in een premasterprogramma van TLS is vastgesteld op 250. Tilburg Law School heeft het aantal toe te laten premasterstudenten met een HBO-Rechten diploma ten opzichte van voorgaande jaren verhoogd.

2. Deadline aanmelding

Kandidaten moeten zich aanmelden vóór 1 mei 2018, via Studielink (onder de bachelors staan de premaster vermeld. Let op dat je de juiste premaster aanvinkt!).

 3. Kandidaten: lotingslijst

Indien er in totaal méér dan 250 kandidaten zijn, wordt er een loting uitgevoerd waarbij elke kandidaat gelijke kans heeft op voorwaardelijke toelating. Je ontvangt uiterlijk 18 mei de uitkomst van de loting per mail.

Behoor je tot de 250 toegelaten kandidaten?

Gefeliciteerd, je kunt in september 2018 starten met de premaster! Voorwaarde voor feitelijke toelating is dat je uiterlijk op 31 augustus 2018 beschikt over een bachelordiploma HBO-Rechten (of op die datum een originele ‘Verklaring van afstuderen’ hebt overlegd, afgegeven door de HBO-instelling, waarin staat dat je voor 1 september 2018 afstudeert). Je ontvangt een Bewijs van Toelating vanuit Tilburg Law School, met daarin je premaster programma. Vergeet jouw inschrijving  aan Tilburg University niet af te ronden.

Sta je op de reservelijst?

Op 13 juli en 15 augustus 2018 worden vrijgekomen plaatsen (bijvoorbeeld door terugtrekking van ingeloten kandidaten) opnieuw verloot. Je krijgt kort na 13 juli per e-mail bericht over de stand van zaken: ben je voorwaardelijk toegelaten (ingeloot) of sta je nog op de reservelijst of ná 15 augustus: ‘geen plaatsing’.  

De premaster in het kort

  • De premaster is (grotendeels) Nederlandstalig
  • De premaster start alleen eind augustus
  • De premaster bestaat uit bachelor vakken
  • De premaster moet volledig zijn afgerond, voordat je met de master kunt beginnen
  • De premaster wordt formeel niet in deeltijd aangeboden. Het is mogelijk je vakken te spreiden over twee jaar.
  • De premaster staat in Studielink tussen de bacheloropleidingen (let op dat je de juiste opleiding aanvinkt!)
  • Zie collegegeldtarieven voor de kosten

 

Alle masteropleidingen

Meer weten?