Pre-Master's Program Law and Technology

Haal in 2 jaar tijd je master

De premaster Law and Technology biedt studenten met een bachelordiploma hbo Recht aansluiting op de master Law and Technology. De premaster start in september en vervolgens kun je, mits je de premaster volledig afrondt, het jaar daarop in september starten met de master. Zo kun je in twee jaar het civiel effect behalen. Het civiel effect heb je nodig indien je voor een togaberoep kiest.

Programma

Het premasterprogramma Law and Technology bestaat uit 66 ECTS aan bachelorvakken. In de Studiegids vind je meer informatie over de vakken en het programma 2017-2018.

Toelatingsprocedure

Je kunt je op dit moment niet meer aanmelden voor de pre-master 2017-2018. Vanaf medio december kun je je aanmelden voor het studiejaar 2018-2019. De exacte toelatingsprocedure en de deadline worden in november gepubliceerd.

Toelatingseisen

Voordat je een verzoek tot toelating indient via Studielink, kijk je of je aan de toelatingseisen voldoet. Je kunt tot de premaster worden toegelaten als je uiterlijk op 15 augustus 2018 beschikt over:

  • een diploma Bachelor HBO-rechten
  • een originele ‘Verklaring van afstuderen’, afgegeven door de HBO-instelling, waarin staat dat je vóór 1 september 2018 zal zijn afgestudeerd

 De premaster in het kort

  • De premaster is Nederlandstalig
  • De premaster start alleen eind augustus
  • De premaster bestaat uit 2e- en 3e jaars bachelor vakken
  • De premaster moet volledig zijn afgerond, voordat je met de master kunt beginnen
  • De premaster staat in Studielink tussen de bacheloropleidingen (let op dat je de juiste opleiding aanvinkt!)
  • Zie collegegeldtarieven voor de kosten

 

Alle masteropleidingen

Meer weten?