Frequently Asked Questions Lerarenopleiding Filosofie

1. Welke academische lerarenopleidingen biedt de Tilburg University aan?

  • Lerarenopleiding Nederlands
  • Lerarenopleiding Filosofie
  • Lerarenopleiding Godsdienst & Levensbeschouwing
  • Lerarenopleiding Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen
  • Lerarenopleiding Algemene Economie
  • Lerarenopleiding Management en Organisatie

2. Wordt er ook een educatieve minor aangeboden?

Ja. De Tilburg School of Humanities biedt een educatieve minor aan ter voorbereiding op de lerarenopleiding Filosofie, binnen de bachelor Filsofie. Deze minor volg je in je derde jaar van je bachelor Filosofie en geeft dan, in combinatie met het betreffende bachelordiploma, een tweedegraads onderwijsbevoegdheid. Je bent dan bevoegd om les te geven in de onderbouw van havo/vwo en in de theoretische leergang van het vmbo.

De minor kan je vrijstellingen opleveren in de educatieve post-master. Indien toegekend kan deze vrijstelling maximaal 30 ects bedragen, als de volledige minor in de bachelorfase uit vakken van de universitaire lerarenopleiding bestaat. Dat betekent dat je na je academische master nog maar een half jaar nodig hebt voor je educatieve post-master.

Voor informatie en met vragen over deze mogelijkheden kun je het beste te rade gaan bij de studieadviseur.

3. Is de lerarenopleiding ook in deeltijd mogelijk?

De lerarenopleiding is een voltijd opleiding. De colleges en stages zullen overdag gevolgd moeten worden en zijn dus niet mogelijk in de avonduren. Wel worden de colleges (zoveel mogelijk) op één dag aangeboden; dit jaar vinden deze plaats op de woensdag vanaf 14.45 uur tot 20.30 uur. Een mogelijkheid voor geïnteresseerden in de lerarenopleiding die het willen combineren met een parttime baan in het onderwijs is studiespreiding. In dat geval moet men in verband met de stage minimaal twee en een halve dag per week beschikbaar zijn voor de lerarenopleiding. Wil je de opleiding in deeltijd volgen, leg je situatie dan voor aan de studieadviseur.

4. Is de lerarenopleiding een dag- of een avondopleiding?

De lerarenopleiding is een dagopleiding en kan niet in de avonduren gevolgd worden.

5. Waar kan ik zien welke vakken ik zou kunnen volgen en hoe de roosters eruit zien?

De vakken en het rooster zijn ieder jaar vanaf begin augustus te raadplegen in de Elektronische Studiegids.

6. Wat is de studie/ tijdsbelasting?

Wanneer het programma in voltijd wordt gevolgd is de student 5 dagen per week met de opleiding bezig. Een van deze dagen bestaat uit zelfstudie, de overige dagen bestaan uit stage en colleges of alleen stage.

7. Welke vakken moeten gevolgd worden?

De opleiding bestaat niet uit traditionele vakken. Het eerste semester bestaat uit een geïntegreerd pakket van theorie (Algemene Didactiek en Vakdidactiek), praktijk (Oriëntatiestage), opdrachten en Integratiecolleges. Het tweede semester bestaat uit een Didactisch Lesontwerponderzoek (6 ects), Didactisch leeronderzoek (6 ects), en een Didactische verdiepingsstage (18 ects).

8. Hoeveel uren moet je per week stagelopen?

Tijdens het eerste semester van de lerarenopleiding moet de student een Oriëntatiestage van 336 uur volgen, in 15 weken van 3 dagen stage per week (aug-dec), en in het tweede semester een Verdiepingsstage van 504 uur, te volgen in 16 weken van 4 dagen, of 21 weken van 3 dagen (jan-juni).

9. Moet er aan het einde van de lerarenopleiding een scriptie geschreven worden?

Tijdens het tweede deel van de lerarenopleiding moet een lesontwerponderzoek en een leeronderzoek uitgevoerd worden. Beide zijn te vergelijken met een kleine scriptie, en betreffen onderwijskundige en/of didactische onderwerpen.

10. Is er een apart traject voor oud-studenten?

Voor alle studenten die de lerarenopleiding in voltijd volgen, wordt hetzelfde traject aangeboden, ongeacht of zij onlangs afgestudeerd zijn, van een andere universiteit komen of al een langere tijd geleden zijn afgestudeerd. Wel kan, afhankelijk van de inhoud van de eerder genoten opleiding, het deficiëntietraject verschillen.

11. Wat zijn de collegetijden?

De precieze collegetijden zullen vanaf het begin van het academisch jaar opgezocht kunnen worden in de Elektronische Studiegids. De ULT streeft naar een vaste collegedag waarop alle universiteitscolleges en terugkomdagen gepland worden. Dit jaar is dat de woensdag, vanaf 14.45 uur tot 20.30 uur. De stagetijden liggen niet vast en kunnen afgestemd worden met de stageschool.

12. Ontvang ik een lesbevoegdheid?

Na afronding van de lerarenopleiding ontvang je een eerstegraads lesbevoegdheid. Hiermee mag je in de onder- en bovenbouw van het voortgezet onderwijs lesgeven.

13. Leidt de opleiding ook op voor het lesgeven op het hbo of is het alleen op de middelbare scholen gericht?

In principe leidt de lerarenopleiding alleen op voor het lesgeven in het voortgezet onderwijs. De stages vinden namelijk ook plaats op middelbare scholen. Als functie-eis zullen veel hbo-instellingen een afgeronde academische opleiding en een didactische aantekening vragen. In dat geval zouden afgestudeerden aan de lerarenopleiding ook op deze vacatures kunnen reageren.

14. Hoe kan ik als tweedegrader met een hbo-opleiding de eerstegraadsopleiding volgen?

Een hbo-diploma geeft niet direct toegang tot de universitaire lerarenopleiding: in alle gevallen zal eerst een universitaire (academische) master afgerond dienen te worden alvorens instroom mogelijk is. En om toegelaten te worden tot een universitaire master, zul je eerst een premaster moeten doorlopen. Als je een tweedegraads lesbevoegdheid hebt, kom je mogelijk wel in aanmerking voor vrijstellingen, wat je traject iets zou kunnen verkorten. Kijk voor meer informatie op de pagina Toelating en neem bij vragen contact op met de studieadviseur.

15. Kan ik mijn huidige baan als tweedegraads docent inzetten in de Lerarenopleiding?

Ja, onder bepaalde voorwaarden kun je je huidige baan in het onderwijs inzetten als deel van de stage. Neem contact op met de studieadviseur om de mogelijkheden te bespreken.

Alle masteropleidingen

Meer weten?