De lerarenopleiding Godsdienst en Levensbeschouwing studeren in deeltijd

Deeltijd

Het is mogelijk om de Universitaire Lerarenopleiding Godsdienst en Levensbeschouwing in deeltijd te volgen. Hierbij is het wel belangrijk dat je voldoende tijd vrij kunt maken om stage te lopen. Inhoudelijk zijn het voltijd- en het deeltijdprogramma volledig aan elkaar gelijk.

Duur en roostering

Tijdens je deeltijdopleiding behaal je in totaal 120 ECTS aan studiepunten. De duur van de opleiding hangt af van de tijd die jij zelf kunt besteden aan je studie. Gemiddeld duurt de deeltijdvariant van de master Theologie drie en een half jaar.

De vakken in de deeltijdvariant van de master Universitaire Lerarenopleiding Godsdienst en Levensbeschouwing worden zo geroosterd dat de opleiding één dag per week te volgen is. De collegedag is ofwel de maandag, ofwel de donderdag, afhankelijk van het semester waarin je zit. De colleges worden op de onderwijslocatie in Utrecht gegeven.

Tarief

Het collegegeldtarief voor deeltijdopleiding Lerarenopleiding Godsdienst en Levensbeschouwing is gelijk aan het tarief van de voltijds variant: €2.060 voor collegejaar 2018-2019. Kijk voor meer informatie hierover op de webpagina Collegegeld tarieven.


Alle masteropleidingen

Meer weten?