Toelating Lerarenopleiding Algemene Economie

Instroom na master

De lerarenopleiding is een educatieve master die na de reguliere vakinhoudelijke universitaire bachelor EN academische master Economics wordt gevolgd.
Voor aanvang van de lerarenopleiding moet je de vakinhoudelijke academische master op het gebied van Economie hebben afgerond.

Wat als je aan Tilburg University de juiste BSc en MSc gevolgd hebt om rechtstreeks toegelaten te worden?

Meldt je zowel in Studielink (zie Inschrijven) als online op de website aan (http://mystudy.uvt.nl/it10.Appl_LO) voor de lerarenopleiding.

Wat als je vooropleiding niet aan bovengenoemde toelatingseisen voldoet?

In dat geval zul je via http://mystudy.uvt.nl/it10.Appl_LO een officieel Toelatingsverzoek moeten indienen om te horen of je toelaatbaar kunt worden middels een deficiëntieprogramma.

Wat als je aan een andere universiteit dan Tilburg University je master hebt gevolgd?

Studenten van andere universiteiten met een vergelijkbare bachelor en master kunnen een Toelatingsverzoek indienen via http://mystudy.uvt.nl/it10.Appl_LO. De examencommissie zal in dat geval bepalen of zij direct toegang krijgen, toelaatbaar kunnen worden door deficiënties weg te werken, of niet toelaatbaar zijn.

Alle andere vooropleidingen worden beoordeeld aan de hand van de landelijk vereiste vakinhoud voor universitaire lerarenopleidingen. Deze zijn te vinden op de website van de VSNU (Vereniging van Universiteiten).

Instroom na hbo

Instroom na hbo is helaas niet mogelijk. De enige weg naar het leraarschap is via een hbo lerarenopleiding, bijvoorbeeld van Fontys Tilburg.

Alle masteropleidingen

Meer weten?