Lerarenopleiding Nederlands 1e graads

De kracht van de Universitaire Lerarenopleiding Tilburg is dat theorie en praktijk met elkaar geïntegreerd zijn. In de eerste fase van de opleiding worden vakdidactiek en algemene didactiek afgewisseld met een stage. In de tweede fase van de opleiding ligt de nadruk op de stage en het uitvoeren van lesontwerpopdrachten en leeronderzoeken. De koppeling tussen theorie en praktijk wordt versterkt door de nauwe samenwerking tussen universitaire docenten en opleidingsdocenten van het voortgezet onderwijs.


Opleiding in het kort

Post-master: Universitaire Lerarenopleiding Tilburg Nederlands

Taal: Nederlands

Start: 1 keer per jaar (eind augustus)                  

Duur: 1 jaar in voltijd (beperkte mogelijkheden tot studeren in deeltijd)

Diploma: Eerstegraads bevoegdheid

Carrièreperspectief:

Docent, beleidsadviseur, consulent, educatie medewerker, onderzoekscoördinator, redacteur, trainer, wetenschapsjournalist

Toelating:

Op basis van een succesvol afgeronde universitaire master in de discipline die hoort bij het schoolvak Nederlands, de zogenaamde ‘vakmaster', of een daaraan aanverwante master. Wie beschikt over een tweedegraads bevoegdheid heeft mogelijk recht op vrijstelling van een aantal vakken.

Collegegeld en beurzen:

Wordt dit je eerste master gericht op onderwijs? Dan betaal je gewoon het wettelijk collegegeldtarief. Kijk ook of je in aanmerking komt voor een extra jaar prestatiebeurs / Lerarenbeurs

Voor wie is de Universitaire Lerarenopleiding geschikt?

Voor iedereen met een academische achtergrond, die geïnteresseerd is in een baan als eerstegraads docent. Om met deze opleiding te kunnen starten moet een vakinhoudelijke master succesvol zijn afgerond. Ook is het mogelijk om tijdens je bachelor enkele vakken te volgen die je ULT master traject aanzienlijk kunnen verkorten. Meer informatie hierover vind je onder Toelating.

Samenwerking met OMO

De ULT werkt vanaf het begin samen met Ons Middelbaar Onderwijs (OMO). Het voordeel daarvan is dat er voldoende goede opleidingsplaatsen op, door de NVAO (Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie) geaccrediteerde, scholen voor voortgezet onderwijs beschikbaar zijn.

Opleidingsteams

Docenten algemene didactiek en vakdidactiek vormen samen met opleidingsdocenten van de middelbare scholen de opleidingsteams. Hierdoor worden theorie en praktijk perfect aan elkaar gekoppeld.

Het onderwijs wordt verzorgd door faculteiten met zeer goede (inter)nationale reputaties en de vakken worden gegeven door zeer bekwame docenten.

Studiefinanciering

Voor de Lerarenopleiding kun je een extra jaar prestatiebeurs aanvragen. Meer informatie over deze beurs en hoe deze aangevraagd kan worden, is te vinden op de website van DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs).

Alle masteropleidingen

Meer weten?