Collegegeld en beurzen Lerarenopleiding Nederlands

De kosten van de Universitaire Lerarenopleiding bestaan uit collegegeld en studiemateriaal. Wordt dit je eerste master gericht op het onderwijs, dan betaal je het wettelijk tarief. Studenten die al een master gericht op het onderwijs in hun bezit hebben betalen het instellingstarief. Voor de master Universitaire Lerarenopleiding Godsdienst en Levensbeschouwing is de hoogte van het instellingstarief gelijk gesteld aan de hoogte van het wettelijk tarief. In collegejaar 2018-2019 is dat € 2.060. Dat betekent dat wanneer je al in het bezit bent van een masterdiploma, deze master goedkoper is dan de meeste andere masteropleidingen. 

Op de pagina 'Collegegeld' kun je terecht voor meer informatie omtrent de tarieven en uitzonderingsregelingen.

Extra studiefinanciering

De overheid stimuleert de aanwas van nieuwe eerstegraads leraren. Op dit moment kun je daarom nog in aanmerking komen voor 12 maanden extra studiefinanciering. Of deze regeling zo blijft, kun je vinden op de website van DUO.

Lerarenbeurs

Er wordt door de overheid naar gestreefd om in 2020 enkel nog bevoegde docenten voor de klas te hebben staan. Op dit moment is dat niet het geval. Om deze ontwikkeling te stimuleren en te zorgen dat onbevoegde docenten een eerstegraads bevoegdheid kunnen halen is de lerarenbeurs ontwikkeld. Door de lerarenbeurs kunnen zij een deel van de kosten voor collegegeld, studiemiddelen en reiskosten vergoed krijgen. Meer informatie over deze regeling vind je op de website van DUO.

Tegemoetkoming Studiekosten Onderwijsmasters (TSO)

Als jij in september 2017 gaat starten met de éénjarige educatieve post-master (Universitaire Lerarenopleiding) Nederlands kom je in aanmerking voor een tegemoetkoming in je studiekosten: Tegemoetkoming Studiekosten Onderwijsmasters (TSO). De tegemoetkoming voor Nederlands bedraagt € 3.000.
 
Bezoek voor de voorwaarden de website van wordleraarinhetvo.nl. Op deze website vind je antwoorden op veel gestelde vragen en kun je ook terecht voor andere vragen. De tegemoetkoming kun je aanvragen via het aanvraagformulier dat je kunt downloaden op de website van DUO.

Mocht je nog vragen hebben, neem dan contact op met je studieadviseur.Alle masteropleidingen

Meer weten?