Rob Otterdijk, Vakdocent Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen

Rob Otterdijk

De kracht van de Universitaire Lerarenopleiding Tilburg Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen ligt bij de praktijk: : het opleiden in de praktijk gebeurt op opleidingsscholen door deskundige docenten. Het opleidingsprogramma is strak gestructureerd en er is veel ruimte voor reflectie op de eigen rol als docent. Daarnaast worden er hoge eisen gesteld aan het wetenschappelijk niveau van onderzoek binnen de opleiding en wordt het onderwijs afgestemd op het academisch niveau van de studenten. De samenwerking met OMO biedt een garantie op een stageplek en zorgt voor kruisbestuiving van theorie en praktijk, en daarmee een grotere kans op een baan.

Er zijn drie vakken die de studenten krijgen. In de eerste plaats krijgen ze vakdidactiek, waar ze leren hoe ze het vak moeten geven: hoe maak je goede toetsen, welke concepten zijn belangrijk en hoe motiveer je leerlingen? Bij algemene didactiek worden meer algemene principes behandeld, zoals leerstrategie├źn, toetsconstructies, motivatietheorie├źn en klassenmanagement. Het laatste vak is Integratie, waarbij de praktijk wordt gekoppeld aan de theorie door stemoefeningen te doen, te oefenen met spreken in het openbaar en het formuleren van een onderwijsvisie.

De stage is het belangrijkste deel van de opleiding: oefening baart kunst en tijdens de opleiding worden studenten al snel in het diepe gegooid. In het eerste semester geven ze delen van lessen en in het tweede semester staan ze zelfstandig voor een klas. Dit maakt het leerrendement ontzettend groot: studenten leren snel hun sterke en zwakke kanten kennen en weten daarom waar ze aan moeten werken.

De lerarenopleiding is bedoeld voor studenten sociale wetenschappen, die graag les willen geven en maatschappijleer of maatschappijwetenschappen een mooi vak vinden. De toekomstperspectieven zijn redelijk, hoewel de echte tekorten aan leerkrachten nog moeten komen. Ik raad iedereen die de lerarenopleiding overweegt aan om eens op een school te gaan kijken hoe het ook alweer was, zodat je zeker bent dat je de juiste keuze maakt.

Alle masteropleidingen

Meer weten?