Toelating Lerarenopleiding Maatschappijleer & Maatschappijwetenschappen

Instroom vanuit bachelor

Een afgeronde universitaire bachelor alleen biedt geen toegang tot de universitaire lerarenopleiding. Studenten moeten ook een vakinhoudelijke universitaire master hebben afgerond.

Instroom na master

Om in aanmerking te komen voor rechtstreekse toelating tot de (post-)master lerarenopleiding Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen, moet je een universitaire master hebben afgerond in een van de volgende elf opleidingen:

 • Sociologie
 • Sociology
 • Organization Studies
 • Human Resource Studies
 • Bestuurskunde
 • Bestuurs- en organisatiewetenschappen
 • Politicologie
 • Algemene Sociale Wetenschappen
 • Culturele Antropologie
 • Culturele antropologie en sociologie der niet-Westerse samenlevingen
 • Communicatiewetenschappen

  Andere WO Masteropleidingen bieden via een deficiëntieprogramma toegang tot de (post-)master opleiding ULT Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen van Tilburg University. Daartoe behoren in ieder geval:

  • Rechten
  • Psychologie
  • Onderwijskunde
  • Cultuurwetenschappen
  • (Maatschappij)Geschiedenis
  • Pedagogiek
  • Criminologie
  • Europese Studies
  • Victimologie

  Studenten met een master in één van deze of andere indirecte vooropleidingen dienen ter voorbereiding op de lerarenopleiding een op de specifieke vooropleiding afgestemd deficiëntieprogramma van maximaal 60 ECTS te voltooien voordat ze toelaatbaar zijn (zie de elektronische studiegids). Het gaat daarbij om een keuze uit, of alle onderstaande vakken:

  Semester 1:

  Semester 2:

  Instroom na hbo

  Een hbo-diploma geeft niet direct toegang tot de universitaire lerarenopleiding: in alle gevallen zal eerst een universitaire (academische) master afgerond dienen te worden alvorens instroom mogelijk is. Via een premaster en academische master kun je dus naar de educatieve post-master.

  In het geval dat je reeds een tweedegraads lesbevoegdheid hebt, kan dit wel leiden tot vrijstellingen in de universitaire lerarenopleiding (maximaal 24 ects). Dit zou je traject dus mogelijkerwijs kunnen verkorten. Denk je in aanmerking te komen voor vrijstelling, vul dan het formulier in.

  Alle masteropleidingen

  Meer weten?