Toelating Lerarenopleiding Management & Organisatie

Instroom na master

Alleen met een universitaire bachelor Bedrijfseconomie plus universitaire bedrijfseconomische master (Accounting, Finance, Marketing, International Management, Information Management) kun je direct instromen in de lerarenopleiding M&O. Studenten van gerelateerde opleidingen kunnen een online Toelatingsverzoek doen om te checken of zij toelaatbaar zijn of kunnen worden).

Wat als je aan Tilburg University de juiste BSc en MSc gevolgd hebt om rechtstreeks toegelaten te worden?

Wat als je vooropleiding niet aan bovengenoemde toelatingseisen voldoet?

In dat geval zul je via http://mystudy.uvt.nl/it10.Appl_LO een officieel verzoek tot toelating moeten indienen bij de Examencommissie om te horen of er een individueel deficientieprogramma kan worden samengesteld waarmee je wel toelaatbaar wordt en welke vakken je nog moet volgen.

Wat als je aan een andere universiteit dan Tilburg University je master hebt gevolgd?

Studenten van andere universiteiten met een vergelijkbare bachelor en master kunnen een Toelatingsverzoek indienen via http://mystudy.uvt.nl/it10.Appl_LO.
De examencommissie zal in dat geval bepalen of zij direct toegang krijgen, toelaatbaar kunnen worden door deficiënties weg te werken, of niet toelaatbaar zijn.

Instroom na hbo

Instroom na hbo is helaas niet mogelijk. De enige weg naar het leraarschap is via een hbo lerarenopleiding, bijvoorbeeld van Fontys Tilburg.

Alle masteropleidingen

Meer weten?