Masterthesis Management of Cultural Diversity

Het thesis traject

Research practicum: van onderwerp naar onderzoeksvoorstel

Het eerste deel, het 'MCD practicum' genoemd, start begin oktober met een 'circles market'. Hier presenteren de supervisors van de verschillende 'circles' hun brede onderwerp, waarna studenten aangeven bij welke circle ze zich willen aansluiten.

Iedere circle bestaat uit vier studenten en een supervisor. Als circle kom je eens in de twee of drie weken bij elkaar om gezamenlijk ieders proces in het definiëren van een onderwerp te bespreken. Elke student kiest zijn eigen onderwerp. De medestudenten en de supervisor geven feedback.

De volgende stap is dat je je onderwerp uitwerkt tot een onderzoeksvoorstel. Dit voorstel verdedig je tijdens een bijeenkomst in de tweede week van februari. Ondertussen tref je de nodige voorbereidingen voor de daadwerkelijke uitvoering van je onderzoek, bijvoorbeeld in een bepaald land of een bepaalde organisatie.

Zodra je onderzoeksvoorstel is goedgekeurd, eindigt het Research Practicum en kun je aan je thesisonderzoek beginnen.

Het uitvoeren van je onderzoek

In maart, april en mei ben je op locatie om je thesisonderzoek uit te voeren.

Je wordt sterk aangemoedigd om je thesisonderzoek in het buitenland te doen, omdat dit je de kans biedt om te ervaren wat het is om een dergelijk project tot een succes te brengen in een geheel nieuwe setting. Daarbij kun je gebruikmaken van onze internationale contacten, met onder andere universiteiten in Indonesië, Zuid-Afrika en Chili.

Om je te begeleiden bij je scriptieonderzoek zullen diverse communicatiemiddelen worden ingezet, waaronder e-mail en Skype.

Het schrijven van je thesis

In mei, juni en juli ben je druk met het schrijven van je thesis op basis van de resultaten van je onderzoek.

Verdediging van je thesis

In de derde week van juni verdedig je de teksten die je tot dan toe hebt geschreven.

Ieder jaar slaagt een beperkte groep studenten erin om hun thesis af te ronden voor de eerste deadline aan het einde van juni. De meeste studenten leveren hun thesis in bij de tweede deadline op 15 augustus.

Een selectie van eerder geschreven theses

NameThesis

Alle masteropleidingen

Meer weten?