Toelating en aanmelden Management of Cultural Diversity

De onderstaande informatie is van toepassing op studenten met de Nederlandse nationaliteit én een Nederlandse vooropleiding.

Heb je een andere nationaliteit dan de Nederlandse of wil je toelating aanvragen op grond van een diploma van een niet-Nederlandse onderwijsinstelling? Dan moet je de internationale procedure volgen.


a) Check je toelaatbaarheid

Studenten van Tilburg University

1. Heb je de bachelor Algemene Cultuurwetenschappen óf de premaster Management of Cultural Diversity afgerond, én sta je nog ingeschreven bij Tilburg University?

Dan hoef je geen toelatingsverzoek in te dienen en kun je jezelf direct voor de master aanmelden in Studielink. Vervolgens ontvang je een uitnodiging om je inschrijving bij Tilburg University af te ronden.

 • De inschrijvingsprocedure bij de universiteit gaat pas van start zodra je in Studielink bent aangemeld. Door jezelf zo snel mogelijk in Studielink aan te melden, weet je zeker dat alles op tijd geregeld kan worden.
 • De naam van de master in Studielink is M Kunst- en Cultuurwetenschappen. Nadat je de opleiding hebt geselecteerd en bevestigd, kun je aangeven dat je de specialisatie Management of Cultural Diversity wilt gaan volgen.
 • Geef in Studielink een e-mailadres op dat je regelmatig gebruikt. Ook Tilburg University zal je op dit adres belangrijke informatie toesturen om je inschrijving te kunnen afronden.

Aanmelden in Studielink >>

2. Heb je een van de bovenstaande opleidingen afgerond, maar sta je niet meer ingeschreven bij Tilburg University?

Dan moet je eerst een toelatingsverzoek indienen, zodat de Toelatingscommissie van de opleiding kan beoordelen of je diploma nog actueel genoeg is.

3. Heb je een andere bachelor aan Tilburg University afgerond?

Dan moet je eerst een toelatingsverzoek indienen, zodat de Toelatingscommissie van de opleiding kan beoordelen of jouw vooropleiding voldoende aansluit om tot de master te kunnen worden toegelaten.

Kijk voor een indicatie van je toelaatbaarheid hieronder bij 'Studenten van een andere Nederlandse universiteit'.

Studenten van een andere Nederlandse universiteit

Studenten van een andere Nederlandse universiteit dan Tilburg University moeten altijd eerst een toelatingsverzoek indienen:

 • De Toelatingscommissie van de opleiding beoordeelt op basis van door jou aan te leveren documenten of jouw vooropleiding voldoende aansluit om tot de master te worden toegelaten.

Eerder zijn studenten met een universitaire bachelor op een van de volgende gebieden tot de mastertrack Management of Cultural Diversity toegelaten:

 • communicatie- en informatiewetenschappen
 • cultuurwetenschappen
 • filosofie
 • liberal arts and sciences
 • religiewetenschappen
 • sociale wetenschappen
 • taal- en letterkunde

De website http://doorstroommatrix.nl geeft een indicatie van je toelaatbaarheid vanuit specifieke Nederlandse instellingen voor hoger onderwijs.

Belangrijk:

 • Bovenstaande opleidingsrichtingen en bronnen bieden een indicatie voor je kansen op toelating, geen garantie. Het besluit van de Toelatingscommissie kan afwijken, zowel in positieve als in negatieve zin. Hierbij is het ook mogelijk dat je eerst de premaster Management of Cultural Diversity moet afronden, voordat je tot de master kan worden toegelaten.
 • Ook als je opleiding niet tot de hierboven genoemde richtingen behoort, ben je welkom om een toelatingsverzoek in te dienen.

Studenten van een hbo-instelling

Studenten van een hbo-instelling moeten altijd eerst een toelatingsverzoek indienen:

 • Met een hbo-opleiding ben je niet direct toelaatbaar tot de mastertrack Management of Cultural Diversity en zul je in alle gevallen eerst de premaster Management of Cultural Diversity moeten afronden.
 • De Toelatingscommissie van de opleiding beoordeelt op basis van door jou aan te leveren documenten of je vooropleiding voldoende aansluit om tot de premaster te worden toegelaten.
 • Alleen met een officieel erkende, vierjarige hbo-opleiding (240 ECTS) kun je worden toegelaten tot het premasterprogramma. Tweejarige hbo-opleidingen geven géén toegang. Werkervaring en cursussen kunnen niet als aanvulling of compensatie dienen.

Eerder zijn studenten met een hbo-bachelor in een van de volgende richtingen tot de premaster Management of Cultural Diversity toegelaten:

 • Bestuurskunde / Overheidsmanagement / Public Management
 • Communicatie
 • Culturele en Maatschappelijke Vorming
 • European Studies
 • Informatiedienstverlening en -management
 • International Business and Languages
 • International Business and Management
 • International Tourism Management
 • Maatschappelijk Werk en Dienstverlening
 • Management, Economie en Recht
 • Personeel en arbeid / Human Resource Management
 • Sociaal-Pedagogische Hulpverlening

De website http://doorstroommatrix.nl geeft een indicatie van je toelaatbaarheid vanuit specifieke Nederlandse instellingen voor hoger onderwijs.

Belangrijk:

 • Bovenstaande opleidingen en bronnen bieden een indicatie voor je kansen op toelating, geen garantie. Het besluit van de Toelatingscommissie kan afwijken, zowel in positieve als in negatieve zin.
 • Ook als je opleiding niet tot de hierboven genoemde richtingen behoort, ben je welkom om een toelatingsverzoek in te dienen.

b) Houd rekening met de deadline

Deadline waarop je toelatingsverzoek voor de master of premaster moet zijn ingediend:

 • Eind augustus starten: vóór 1 juli

Een toelatingsverzoek indienen is nog geen inschrijving, dus ook als je nog twijfelt is het raadzaam om wel alvast een toelatingsverzoek in te dienen. Dan weet je op tijd waar je aan toe bent.

Ben je nog bezig met het afronden van je bachelor? Dan kun je wel alvast een toelatingsverzoek indienen. Je diploma kun je later toesturen; als je diploma of een originele afstudeerverklaring maar vóór de officiële startdatum van het programma in ons bezit is.


c) Doorloop de toelatings- en aanmeldprocedure

Rond je een direct toelaatbare bachelor of premaster aan Tilburg University af én sta je nog ingeschreven aan onze universiteit?

Dan hoef je geen toelatingsverzoek in te dienen en kun je jezelf direct voor de master aanmelden in Studielink.

Alle andere studenten moeten eerst een toelatingsverzoek indienen en alle stappen van onderstaande procedure doorlopen.

Stap 1: Dien een toelatingsverzoek in

Het indienen van een toelatingsverzoek gebeurt digitaal. De behandeling van je verzoek duurt maximaal 6 weken.

 • Studenten van een universiteit moeten een toelatingsverzoek indienen voor de master.
 • Studenten van een hbo-instelling moeten een toelatingsverzoek indienen voor de premaster.

Om een toelatingsverzoek in te dienen, heb je de volgende (digitale) documenten nodig:

 • Een kopie van je diploma('s) op grond waarvan je toelating aanvraagt (kan eventueel nagezonden worden).
 • Een overzicht van de vakken met de behaalde studieresultaten.
 • Een beknopt curriculum vitae.
 • Een kopie van de paspoortpagina met je persoonsgegevens of een kopie van je id-kaart (voor- en achterkant).

Toelatingsverzoek indienen >>

Stap 2: Je ontvangt bericht van de Toelatingscommissie

Maximaal zes weken nadat je je toelatingsverzoek hebt ingediend, laat de Toelatingscommissie je via e-mail en per brief weten of je wel/niet wordt toegelaten.

 • Ben je toegelaten tot de master?

  Dan kun je starten met de master - mits je de opleiding(en) op basis waarvan je toelating hebt aangevraagd voor aanvang van de master succesvol afrondt. Ga door naar stap 3.

 • Ben je niet toegelaten tot de master, maar wel toegelaten tot de premaster?
  Dan kun je starten met de premaster - mits je de opleiding(en) op basis waarvan je toelating hebt aangevraagd voor aanvang van de premaster succesvol afrondt. Ga door naar stap 3.

 • Ben je niet toegelaten tot de master noch de premaster?
  Helaas kun je dan niet met de master noch met de premaster starten. Het opnieuw indienen van een toelatingsverzoek is alleen zinvol als er iets in je situatie verandert waardoor je mogelijk alsnog aan de eisen voor toelating voldoet.

Stap 3: Meld je aan in Studielink

Heb je na het indienen van je toelatingsverzoek bericht ontvangen dat je bent toegelaten tot de master of premaster? Meld je dan voor deze opleiding aan in Studielink.

Aanmelden in Studielink moet in ieder geval vóór de officiële start van het programma, maar we raden je met klem aan om dit meteen te doen zodra je bent toegelaten.

 • De inschrijvingsprocedure bij de universiteit gaat pas van start zodra je in Studielink bent aangemeld. Door jezelf zo snel mogelijk in Studielink aan te melden, weet je zeker dat alles op tijd geregeld kan worden.
 • Op je toelatingsbewijs staat vermeld onder welke naam de master of premaster in Studielink geregistreerd staat.
 • Voor wat betreft de master: nadat je in Studielink de master hebt geselecteerd en bevestigd, kun je aangeven welke specialisatie je wilt gaan volgen.
 • Geef in Studielink een e-mailadres op dat je regelmatig gebruikt, ook Tilburg University zal je op dit adres belangrijke informatie toesturen om je inschrijving af te kunnen ronden.

Aanmelden in Studielink >>

Stap 4: Rond je inschrijving bij Tilburg University af

Nadat je je voor de master of premaster hebt aangemeld in Studielink, kun je je inschrijving bij de universiteit afronden. Pas nadat je alle stappen in deze procedure hebt doorlopen, kun je met de master of premaster starten.

Op het e-mailadres dat je bij je aanmelding in Studielink hebt opgegeven, ontvang je van de universiteit alle informatie om je inschrijving af te kunnen ronden. Houd je mailbox dus goed in de gaten!

Introductiedag

Als nieuwe student ontvang je van ons een uitnodiging voor de Programma Introductiedag.

 • Deze dag is de eerste officiële collegedag van je nieuwe studie.
 • Op deze Programma Introductiedag krijg je belangrijke informatie over onder meer collegeroosters, aanschaf van boeken en studiebegeleiding.
 • Ook maak je kennis met medestudenten, enkele docenten en medewerkers, en met de ICT-voorzieningen.

Heb je nog vragen?

Neem dan contact met ons op. We helpen je graag!


Alle masteropleidingen

Meer weten?