Masteropleidingen

Hoogwaardig onderwijs in een internationale omgeving bereidt je voor op een verantwoordelijke positie in de samenleving.

Beste algemene universiteit - Keuzegids Masters 2016

Medische Psychologie

Studeren op het grensvlak van psychologie en geneeskunde

In de master Medische Psychologie van Tilburg University staat de relatie tussen psychologisch welbevinden en fysieke gezondheid van mensen (kinderen en volwassenen) centraal. Er wordt dieper ingegaan op de verschillende subdisciplines binnen de psychologie: klinische psychologie, ontwikkelingspsychologie, functieleer en sociale psychologie.

De opleiding kenmerkt zich door een integrale benadering van de patiënt vanuit de gedachte dat somatische, psychologische en contextuele aspecten bij elke aandoening een rol spelen.

De combinatie van psychologische en medische curriculum-onderdelen maakt deze tweejarige masteropleiding uniek in Nederland.

Tien redenen om Medische Psychologie in Tilburg te kiezen:

 1. Unieke tweejarige masteropleiding in Nederland/Europa, met strenge selectie aan de poort.
 2. Een kleinschalige opleiding met interactieve colleges en werkgroepen.
 3. In het eerste opleidingsjaar naast psychologische ook medische curriculumonderdelen.
 4. Een klinische stage van 1 jaar
 5. Studenten worden opgeleid tot scientist-practitioner (kunnen zowel wetenschappelijk onderzoek doen alsook klinische taken verrichten).
 6. Medewerkers van het onderzoeksinstituut CoRPS (Center of Excellence) verzorgen de begeleiding van de masterthesis.
 7. Studenten studeren af met de Basisaantekening Psychodiagnostiek (BAPD).
 8. Afgestudeerde Medisch Psychologen vinden relatief snel een baan.
 9. Volgens het Nationaal Kompas Volksgezondheid telt Nederland minimaal 4,5 miljoen chronisch zieken, 1,3 miljoen Nederlanders hebben meer dan 1 chronische ziekte.
 10. Goede afstemming op de postdoctorale GZ-opleiding.

Intensieve samenwerking met ziekenhuizen

In het eerste jaar wordt binnen de opleiding nauw samen gewerkt met artsen uit het St. Elisabeth Ziekenhuis en het TweeSteden Ziekenhuis uit Tilburg en het Amphia Ziekenhuis uit Breda.

In het tweede jaar bieden tal van ziekenhuizen binnen en buiten de regio én over de landsgrenzen heen stageplaatsen aan.

Eerste jaar: inhoudelijke en wetenschappelijke verdieping

Tijdens het eerste jaar van de opleiding verdiepen studenten hun kennis op het gebied van de geneeskunde, psychodiagnostiek in de medische setting, pediatrische psychologie, klinische neuropsychologie en psychologische behandelingsmethoden/klinische vaardigheden.

 • Studenten leren hoe zij deze vaardigheden en kennis in dienst kunnen stellen van de optimalisering van de behandeling van somatisch zieke patiënten.
 • Tevens worden studenten in het eerste jaar getraind in het kritisch beoordelen van wetenschappelijke literatuur en het opzetten en uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de medische psychologie.

Tweede jaar: accent aanbrengen met klinische stage en masterthesis

In het tweede jaar brengen studenten een accent aan in een van de richtingen:

In het gehele tweede jaar volgen studenten een uitgebreide klinische stage (3 dagen per week) en werken zij aan de masterthesis (2 dagen per week).