Carrièreperspectief Medische Psychologie

Scientist practitioners

De masteropleiding Medische Psychologie leidt je op tot medisch psycholoog die scientist-practitioner is.

 • Daardoor beschik je niet alleen over medische kennis op het gebied van frequent voorkomende chronische aandoeningen; je kunt ook psychologische zorg verlenen aan patiënten en gedegen wetenschappelijk onderzoek verrichten.
 • Door de master af te ronden verwerf je de Basisaantekening Psychodiagnostiek (BAPD) en voldoe je aan de vooropleidingseisen van de vervolgopleiding tot gezondheidszorgpsycholoog.
 • Afgestudeerde medisch psychologen vinden relatief snel een baan.
 • De afgestudeerden zijn meestal werkzaam in een medische setting, een GZ-instelling of als promovendus/onderzoeker (op een medisch psychologisch onderwerp).

Na je studie: de praktijk van de medisch psycholoog (pediatrische psychologie)

Medisch psychologen zijn werkzaam binnen ziekenhuizen (bij de afdeling kindergeneeskunde, medische psychologie of psychosociale afdeling) of eerstelijnspraktijken.

Maar ook binnen de jeugdgezondheidszorg, revalidatie- of epilepsiecentra en kinder- en jeugdpsychiatrie kun je werkzaam zijn.

In de praktijk houden medisch psychologen zich bezig met ontwikkelingsstoornissen en psychosociale problematiek als gevolg van ziekte en (chronische) aandoeningen.

Er wordt specifiek aandacht besteed aan:

 • de relatie tussen psychologische en lichamelijke gezondheid en het welzijn van kinderen vanuit een ontwikkelingsperspectief,
 • waarbij ook aandacht is voor het gezin, het gezondheidszorgsysteem, school en leeftijdsgenoten.

Aandoeningen waar medisch psychologen in de praktijk mee te maken kunnen krijgen kunnen zijn:

 • hoofdpijn en buikpijnklachten,
 • obesitas en eetproblemen,
 • maar ook chronische aandoeningen/ziektes zoals kanker, cystic fibrosis en type I diabetes. 

Vragen waar medisch psychologen mee te maken krijgen gaan bijvoorbeeld over:

 • de invloed van een chronische ziekte op de kwaliteit van leven van kinderen en hoe deze mogelijk te verbeteren;
 • de korte en lange termijngevolgen van een zware behandeling voor kinderen met kanker en hoe deze te minimaliseren;
 • de rol van de familie bij het verbeteren van therapietrouw bij kinderen met diabetes of astma;
 • of over de gevolgen voor de lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van te vroeg geborenen en hoe hiermee het beste kan worden omgegaan.

Aansluiting op postdoctorale opleiding tot GZ-psycholoog en Klinisch Psycholoog

De opleiding sluit aan bij de tweejarige postdoctorale opleiding tot GZ-psycholoog (Kinder en Jeugd) en de vierjarige opleiding tot Klinisch Psycholoog.

Na je studie: de praktijk van de medisch psycholoog (volwassenen)

Medisch psychologen zijn zowel in de eerste lijn van de gezondheidszorg, als binnen de transmurale zorg en de ziekenhuizen werkzaam. Zij dragen bij aan een effectieve en zorgvuldige communicatie tussen artsen en patiënten en het niveau en de kwaliteit van de zorgverlening.

 • Je krijgt als medisch psycholoog onder andere te maken met patiënten die het moeilijk vinden om te gaan met een ernstige lichamelijke aandoening, stress, angst en somberheid ervaren, waardoor lichamelijk herstel en kwaliteit van leven negatief worden beïnvloed.

 • Er zijn patiënten die angstig zijn voor een medische ingreep of moeite hebben om noodzakelijke veranderingen aan te brengen in hun gezondheidsgedrag. Medisch specialisten doen dan een beroep op de medisch psycholoog om deze patiënten te begeleiden en te behandelen om het ziektebeloop te optimaliseren.

 • Je ziet patiënten met lichamelijke klachten waarvoor geen medische oorzaak is gevonden of waarbij de klachten niet in overeenstemming zijn met het medische ziektebeeld. Als medisch psycholoog kun je dan middels psychodiagnostisch onderzoek inventariseren of er psychologische problemen ten grondslag liggen aan (de ernst van) de lichamelijke klachten.

Goede aansluiting op de postdoctorale opleiding tot GZ-psycholoog en Klinisch Psycholoog

De masteropleiding Medische Psychologie sluit goed aan bij de vooropleidingseisen van de tweejarige GZ-opleiding (Volwassenen en Ouderen) en de vierjarige specialistische opleiding tot Klinisch Psycholoog.

Na je studie: de praktijk van de medisch psycholoog (klinische neuropsychologie)

Op de arbeidsmarkt zijn er voor mensen met kennis over hersenen en gedrag vele mogelijkheden.

 • Medisch Psychologen zijn werkzaam binnen ziekenhuizen (op bijvoorbeeld neuropsychologische, neurologische en geriatrische afdelingen), forensische klinieken, schoolbegeleidingsdiensten en revalidatiecentra.
 • Gezien het groeiende maatschappelijke inzicht dat kennis over de relatie tussen hersenen en gedrag voor vele disciplines van belang is, kun je ze ook op vele anderen terreinen tegenkomen.

Als voorbeelden uit de praktijk kun je denken aan:

 • Mensen die door een auto-ongeluk een hersenbeschadiging hebben opgelopen en daardoor nu problemen met hun geheugen of met het hanteren van hun impulsen hebben
 • Of mensen die zich door de gevolgen van een hersentumor en een noodzakelijk neurochirurgische ingreep nog maar moeilijk kunnen concentreren en veranderingen in hun waarneming ervaren.

Aansluiting postdoctorale opleiding tot GZ-psycholoog en Klinisch Neuropsycholoog

De opleiding sluit goed aan op de tweejarige vervolgopleiding tot GZ-psycholoog en op de vierjarige specialistische opleiding tot Klinisch Neuropsycholoog.


foto Wisse van den Berg

Alumnus Wisse van den Berg

GZ-Psycholoog afdeling Medische Psychologie St. Anna ziekenhuis

"Het feit dat de Master Medische Psychologie de enige tweejarige klinische master in Nederland is, plus de 12 maanden klinische stage maakte de keuze voor mij makkelijk."


Noortje Muselaers 2

Alumna Noortje Muselaers

Beleidsadviseur bij Avans Hogeschool

"De kracht van mijn functie ligt met name in het verbinden en vertalen van complexe cognitieve neurowetenschappelijke inzichten naar toepasbare instrumenten voor de onderwijspraktijk, zodat docenten (en studenten) hiervan ook daadwerkelijk kunnen profiteren."


annelieke roest

Annelieke Roest

Postdoc onderzoeker UMCG

"De tweejarige master Medische Psychologie sprak mij direct aan vanwege de combinatie van psychologie en geneeskunde. Bovendien was dit de eerste tweejarige master gericht op medische psychologie in Nederland.

Sinds september 2011 werk ik als postdoc onderzoeker binnen het Interdisciplinary Center Psychopathology and Emotion regulation  (ICPE) van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). Mijn onderzoek richt zich op angststoornissen. Ik werk hierbij samen met veel verschillende nationale en internationale onderzoekers."


Meer ervaringen van (oud-)studenten en docenten >>


Alle masteropleidingen

Meer weten?