Klinische Neuropsychologie

Binnen de Master Medische Psychologie bestaat er de mogelijkheid om je in het tweede studiejaar, middels een klinische stage en de masterthesis, te verdiepen in de Klinische Neuropsychologie. De Klinische Neuropsychologie houdt zich bezig met de relatie tussen aandoeningen van de hersenen, zoals tumoren, bloedingen, dementie en schizofrenie, en veranderingen in het gedrag van mensen.


Opbouw van het programma

Eerste jaar: kennis opdoen over de relatie tussen hersenen en gedrag

In het eerste jaar van de master Medische Psychologie zul je, binnen het vak Klinische Neuropsychologie, specifieke kennis over de relatie tussen hersenen en gedrag opdoen. Deze kennis is ingebed in de kennis op het gebied van de medische psychologie.

Tweede jaar: klinische stage en wetenschappelijk onderzoek

Het tweede jaar van de master Medische Psychologie kan in zijn geheel gewijd worden aan een klinische stage (diagnostiek en behandeling) en een wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de neuropsychologie. Dit geeft je de mogelijkheid om veel relevante praktijkervaring op te doen voordat je de arbeidsmarkt betreedt.


Na je studie: de praktijk van de medisch psycholoog (klinische neuropsychologie)

Op de arbeidsmarkt zijn er voor mensen met kennis over hersenen en gedrag vele mogelijkheden.

  • Medisch Psychologen zijn werkzaam binnen ziekenhuizen (op bijvoorbeeld neuropsychologische, neurologische en geriatrische afdelingen), forensische klinieken, schoolbegeleidingsdiensten en revalidatiecentra.
  • Gezien het groeiende maatschappelijke inzicht dat kennis over de relatie tussen hersenen en gedrag voor vele disciplines van belang is, kun je ze ook op vele anderen terreinen tegenkomen.

Als voorbeelden uit de praktijk kun je denken aan:

  • Mensen die door een auto-ongeluk een hersenbeschadiging hebben opgelopen en daardoor nu problemen met hun geheugen of met het hanteren van hun impulsen hebben.
  • Of mensen die zich door de gevolgen van een hersentumor en een noodzakelijk neurochirurgische ingreep nog maar moeilijk kunnen concentreren en veranderingen in hun waarneming ervaren.

Aansluiting postdoctorale opleiding tot GZ-psycholoog en Klinisch Neuropsycholoog

De opleiding sluit goed aan op de tweejarige vervolgopleiding tot GZ-psycholoog en op de vierjarige specialistische opleiding tot Klinisch Neuropsycholoog.

Neurologisch onderzoek

CoRPS

De master Medische Psychologie werkt op het terrein van neurologisch onderzoek samen met het onderzoeksinstituut CoRPS. Op de website van CoRPS kun je voorbeelden zien van het onderzoek naar neurologische aandoeningen.


Alle masteropleidingen

Meer weten?