Medische Psychologie voor volwassenen

Binnen de Master Medische Psychologie is het mogelijk om in het tweede studiejaar, middels de klinische stage en de masterthesis, het accent te leggen op psychische problemen van volwassen patiënten met chronische en ernstige aandoeningen zoals hart- en vaatziekten, longaandoeningen, kanker en diabetes in de eerste en tweede lijn.


Opbouw van het programma

Eerste jaar: inzicht in hoe medische en psychologische aspecten de kwaliteit van leven en het ziekteverloop beïnvloeden

In het eerste masterjaar krijg je onder andere in de cursus ziekteleer inzicht in de wijze waarop medische en psychologische aspecten afzonderlijk en in samenhang met elkaar de kwaliteit van leven en het ziektebeloop van volwassen patiënten beïnvloeden.

Tweede jaar: klinische stage en masterthesis

Vanuit deze reeds verworven kennis doe je tijdens een klinische stage in het tweede studiejaar vaardigheden op in het diagnosticeren, begeleiden en behandelen van volwassen patiënten met ernstige lichamelijke aandoeningen.

Tevens zul je wetenschappelijk onderzoek uitvoeren, vaak in samenwerking met medisch specialisten, op het grensvlak van de psychologie en de geneeskunde resulterend in je masterthesis.


Na je studie: de praktijk van de medisch psycholoog (volwassenen)

Medisch psychologen zijn zowel in de eerste lijn van de gezondheidszorg, als binnen de transmurale zorg en de ziekenhuizen werkzaam. Zij dragen bij aan een effectieve en zorgvuldige communicatie tussen artsen en patiënten en het niveau en de kwaliteit van de zorgverlening.

  • Je krijgt als medisch psycholoog onder andere te maken met patiënten die het moeilijk vinden om te gaan met een ernstige lichamelijke aandoening, stress, angst en somberheid ervaren, waardoor lichamelijk herstel en kwaliteit van leven negatief worden beïnvloed.

  • Er zijn patiënten die angstig zijn voor een medische ingreep of moeite hebben om noodzakelijke veranderingen aan te brengen in hun gezondheidsgedrag. Medisch specialisten doen dan een beroep op de medisch psycholoog om deze patiënten te begeleiden en te behandelen om het ziektebeloop te optimaliseren.

  • Je ziet patiënten met lichamelijke klachten waarvoor geen medische oorzaak is gevonden of waarbij de klachten niet in overeenstemming zijn met het medische ziektebeeld. Als medisch psycholoog kun je dan middels psychodiagnostisch onderzoek inventariseren of er psychologische problemen ten grondslag liggen aan (de ernst van) de lichamelijke klachten.

Goede aansluiting op de postdoctorale opleiding tot GZ-psycholoog en Klinisch Psycholoog

De masteropleiding Medische Psychologie sluit goed aan bij de vooropleidingseisen van de tweejarige GZ-opleiding (Volwassenen en Ouderen) en de vierjarige specialistische opleiding tot Klinisch Psycholoog.


Alle masteropleidingen

Meer weten?